Nederland heeft de ambitie om in 2030 koploper kringlooplandbouw te zijn. Supermarkten staan positief tegenover de omslag naar deze vorm van landbouw. Om deze transitie mogelijk te maken heeft de overheid een aantal voorwaarden gesteld.

Dat zijn:

  • Er moet een goed verdienvermogen voor (agrarische) ondernemers zijn.
  • De kennis en innovatie moet van hoog niveau zijn.
  • We moeten voortbouwen op de internationale voorsprong.
  • Landbouw en natuur moeten elkaar versterken.
  • Er is waardering voor voedsel en agrarische ondernemers.
  • De wet- en regelgeving moet de transitie stimuleren.

Een goede boterham voor alle schakels in de keten
Om er ook in de toekomst voor te zorgen dat supermarkten de consument kunnen blijven voorzien van goed, veilig, duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel, is het belangrijk dat alle schakels in de keten een goede boterham verdienen. Het is daarbij ook essentieel dat de goede samenwerking tussen boer, fabrikant en retailer een grotere rol krijgt.

Dat krijg je voor elkaar door (1) de consument centraal te stellen, (2) meer samen te werken in de keten, (3) meer transparantie, (4) initiatieven in de supermarkt en (5) een sturende overheid die waar nodig wet- en regelgeving aanpast. Meer informatie hierover vind je in de open brief die het CBL aan het ministerie van LNV heeft gestuurd.

Initiatieven in de supermarkt
Supermarkten hebben de afgelopen veel gedaan op het gebied van kringlooplandbouw. Je kunt denken aan: