In 2030 wil Nederland koploper kringlooplandbouw zijn. Supermarkten staan positief tegenover de omslag naar een kringlooplandbouw. Voedsel is waardevol in economische, maatschappelijk en culturele zin. Om de transitie mogelijk te maken, heeft de overheid een aantal voorwaarden gesteld, namelijk:

 • een goed verdienvermogen voor (agrarische) ondernemers;
 • kennis en innovatie van hoog niveau;
 • voortbouwen op internationale voorsprong;
 • landbouw en natuur versterken elkaar;
 • er is waardering voor voedsel en agrarische ondernemers; en
 • wet- en regelgeving stimuleert de transitie.

De weg naar kringlooplandbouw volgens het CBL

Om er ook in de toekomst voor te kunnen zorgen dat supermarkten de consument kunnen blijven voorzien van goed, veilig, duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel, is het belangrijk dat alle schakels in de keten een goede boterham kunnen verdienen. Het is bovendien essentieel dat de goede samenwerking tussen boer, fabrikant en retailer een grotere rol krijgt.

Dit kunnen we realiseren door:

 1. de consument centraal te stellen;
 2. samenwerking in de keten;
 3. meer transparantie;
 4. initiatieven in de supermarkt (zie ook hieronder);
 5. een sturende overheid die waar nodig wet- en regelgeving aanpast.

Een toelichting op deze punten staat in de open brief die het CBL aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gestuurd over kringlooplandbouw.

Initiatieven in de supermarkt

Supermarkten hebben de afgelopen jaren al veel gedaan in de richting van kringlooplandbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan duurzame zuivel en concepten als het Varken en de Kip van Morgen, aan duurzaamheidseisen aan grondstoffen zoals soja voor veevoer en palmolie, en aan onze betrokkenheid bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, bij de Alliantie Verduurzaming Voedsel en bij het IMVO-convenant Voedingsmiddelen.