Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft het CBL aangegeven hoe de supermarkt- en foodservicebranche aankijkt tegen haar visie op Kringlooplandbouw en hoe wij een bijdrage leveren en kunnen leveren aan het realiseren ervan. Het CBL is het eens met de constatering van de minister dat voedsel waardevol is, zowel in economische zin als ook in maatschappelijk en culturele waarden. Veel van de door de minister geconstateerde uitdagingen worden al opgepakt zoals duurzame zuivel, eieren en vleesproducten via de verschillende concepten van Varken- en Kip van Morgen en het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Daarnaast stellen supermarkten en foodservicebedrijven eisen aan duurzame soja voor veevoer, palmolie, cacao, bananen, wildgevangen en gekweekte vis en de vele varianten van biologische producten. Daarnaast werkt de branche aan sociale verduurzaming via het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen en werkt de branche aan duurzame verpakkingen, energiebesparing en duurzame logistiek. Ook is de branche betrokken bij terugdringen van voedselverspilling het Klimaatakkoord en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en werken we in ketenverband in de Alliantie verduurzaming Voedsel aan onder andere ketentransparantie. Het CBL wijst de minister ook op belemmerende wetgeving die circulariteit en verduurzaming vertraagt of verhindert. Hier kan de minister direct een streep door zetten. Verder geeft het CBL aan dat ketensamenwerking loont, zowel voor de positie van de boer en tuinder in de keten als ook om verduurzaming verder te brengen. Voor verduurzaming is niet alleen een verdienmodel voor de boer nodig zoals de minister stelt maar alle schakels in de keten moeten een goede economische basis hebben.