In juni 2018 ondertekende de supermarktbranche het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Met de ondertekening van dit convenant hebben we afgesproken om binnen vijf jaar vijf projecten te starten op het gebied van leefbaar loon. Een leefbaar loon is een loon om te kunnen voorzien in de basisbehoeften van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie. Kort na de ondertekening van het convenant zijn de eerste projecten rondom het thema leefbaar loon bekend gemaakt. Het gaat om een project in de bananenketen.

Daarnaast is ook afgesproken dat de bedrijven werken aan verbetering van IMVO-risicomanagement ofwel due diligence volgens de OESO-richtlijnen. Door middel van due diligence kunnen bedrijven risico’s in hun ketens identificeren en analyseren, een plan van aanpak ontwikkelen om die risico’s te voorkomen, te verminderen of te vermijden en hierover transparant communiceren. De eerste jaarrapportage van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen is op 19 september 2019 gepubliceerd.