Sterke keten Sterke keten

Voordat een product in de schappen ligt, heeft deze al een hele voedselketen doorlopen. Van boeren, glastuinbouwer, akkerbouwers en verwerkers naar supermarkten en foodservicebedrijven. Ketensamenwerking is hierbij van groot belang, want ketens zijn vaak veel ingewikkelder dan wordt gedacht. 

Supermarkten stellen duidelijke voorwaarden aan hun leveranciers: alle producten voldoen aan alle wettelijke vereisten. Daar bovenop werken supermarkten met bovenwettelijke eisen voor hun leveranciers. Consumenten hebben baat bij concurrentie. Supermarkten hebben baat bij een goede marktwerking. Marktwerking en concurrentie leidt tot  innovatie. Hierdoor profiteert de consument van de beste producten met de hoogste kwaliteit en toegevoegde waarde tegen een gunstige prijs.

Groot deel voor export
In Nederland wordt door de land- en tuinbouwsector veel geproduceerd en een groot deel daarvan is bestemd voor de export. Nederland is trots op deze kwaliteitsexport. Door deze grote exportpositie wordt de prijs voor de agrariër vooral in het buitenland bepaald in de dynamiek van vraag en aanbod. Het CBL heeft zes ketens in kaart gebracht. Een uitkomst daarvan is bijvoorbeeld dat in de zuivelketen slechts 30 procent van de totale productstroom in de Nederlandse supermarkten terechtkomt. Van alle geproduceerde uien slechts 2%.

v
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Jansen (directeur)