Voornamelijk bananen in Nederlandse supermarkten verkopen waarvan arbeiders op bananenplantages een leefbaar loon krijgen. Dat is het doel van het Leefbaar Loon Bananen-commitment, in 2019 ondertekend door diverse supermarkten, aangesloten bij het CBL. Analyses van het vierde jaar laten zien dat er sprake is van een gemiddeld leefbaar loon-gat van 12,4%. Vergeleken met het derde jaar is er daarmee sprake van een daling van ruim twee procent van het leefbaar loon-gat.

In het derde jaar van het commitment deden in totaal 317 bananenplantages mee aan de monitor. Deze plantages zijn goed voor honderd procent van de totale inkoop aan bananen door Nederlandse supermarkten.

Vervolgacties nog beter te bepalen
In het vierde jaar van het Leefbaar Loon Bananen-commitment hebben supermarkten inzicht gekregen in het leefbaar loon-gat voor hun totale volume. Hierdoor kunnen supermarkten nog beter vervolgacties bepalen om gericht het bestaande gat te dichten. Dat het leefbaar loon-gat al met ruim twee procent is verminderd ten opzichte van het voorgaande rapportagejaar, laat zien dat supermarkten hier hard aan werken. Aangezien Nederlandse supermarkten een klein deel van de totale productie van de betre­ffende plantages afnemen, is het cruciaal dat retailers uit andere landen zich hier ook voor blijven inzetten. De commitments van andere Europese retailers om leefbaar loon te realiseren zijn dan ook belangrijk.

Klik op de infographic voor een grotere weergave.


Hoe nu verder?

Op basis van de resultaten van de monitor werken supermarkten met bestaande leveranciers aan het formuleren en implementeren van passende en concrete oplossingen om het leefbaar loon-gat te dichten. Gedurende het komende jaar zullen supermarkten de verbetering van het datavalidatie-proces blijven stimuleren, om ervoor te zorgen dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk blijft. Dit doen ze onder meer samen met certificerende organisaties en retailers uit andere landen. Supermarkten zullen het leefbaar loon-gat van hun totale assortiment via de Salary Matrix blijven monitoren. Zo meten ze de resultaten van hun acties.

  • Meer informatie over het bananenproject is te vinden op de website van het Initiatief  voor Duurzame Handel (IDH).
  • Bekijk ook de infographic van het CBL en IDH.