Eén van de onderdelen waar supermarkten zoveel mogelijk op willen verduurzamen, is verpakkingsmateriaal. Daarom heeft het CBL, samen met de aangesloten supermarkten, heldere en ambitieuze doelen gesteld voor bijvoorbeeld het reduceren van verpakkingsmateriaal. Zo ligt er in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten en moet 95 procent van het verpakkingsmateriaal recyclebaar zijn. De vandaag gepubliceerde Verpakkingsrapportage 2022 laat zien dat supermarkten diverse gestelde verpakkingsdoelstellingen hebben gehaald.

De CBL Verpakkingsmonitor gaat uit van een zestal doelstellingen voor de jaren 2022 en 2025 voor het reduceren van verpakkingen, duurzaam materiaalgebruik en recyclebaarheid van verpakkingen van huismerkartikelen. Supermarkten werken hard aan deze zes doelstellingen om de overkoepelende ambitie te behalen. De afgelopen jaren hebben retailers al grote stappen gezet in de kwaliteit en compleetheid van hun data.

Zo hebben supermarkten de doelstelling om tien procent gewichtsreductie van primair en secundair verpakkingsmateriaal in 2022 ruim behaald. Ook is de doelstelling om in 2022 tachtig procent van het papier en karton in primaire en secundaire verpakkingen FSC/PEFC-gecertificeerd en/of van gerecycled materiaal te hebben, behaald.

Aandacht blijft noodzakelijk
Voor enkele doelstellingen is nog werk aan de winkel. Zoals het toepassen van een weggooiwijzer op alle verpakkingen en de doelstelling om in 2022 PET-flessen en -trays (primaire verpakkingen) voor gemiddeld veertig procent uit post-consumer recycled content te laten bestaan. Deze laatste doelstelling is namelijk net niet behaald (in 2022 is er een realisatie van 39 procent in plaats van veertig).

Actiepunten richting 2025
Dat nog niet alle doelstellingen zijn gehaald, laat zien dat verduurzaming tijd kost en inspanning vraagt van alle spelers in de keten. Iedere partij moet hierin haar rol pakken. “Zo zullen supermarkten blijven focussen op design for recycling, zijn innovaties nodig vanuit de verpakkingsindustrie en is het aan sorteerders en recyclers om de recyclingprocessen van onder meer drankkartons te verbeteren”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Het is voor de supermarktbranche waardevol om de huidige status van het verpakkingsproces in kaart te hebben en te monitoren. De supermarkten, aangesloten bij het CBL, werken dagelijks aan verbeteringen. Zo streven ze ernaar om de doelstellingen in 2025 volledig te behalen.

Verpakkingsmonitor 2022 beschikbaar
Bekijk de CBL Verpakkingsmonitor 2022 hier. Benieuwd naar alle duurzaamheidsonderwerpen van het CBL? Bekijk dan het websiteonderdeel ‘Duurzaamheid’

Verpakkingen om producten hebben vele functies, bijvoorbeeld het borgen van voedselveiligheid en het tegengaan van beschadigingen waardoor voedsel niet geconsumeerd, maar verspild kan worden. Dat deze verpakkingen zo duurzaam en recyclebaar mogelijk moeten zijn, staat ook beschreven in het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022.