De eiwittransitie speelt binnen de supermarktbranche een grote rol. In lijn met het Klimaatakkoord zetten supermarkten in op het verhogen van het aandeel plantaardige eiwitten in het consumentendieet.

Stimuleren plantaardige alternatieven
Zo zijn supermarkten bezig met het uitbreiden van het vegetarische en veganistische assortiment. Je kunt dan denken aan vleesvervangers en plantaardige zuivelproducten. De verwachting is dat het assortiment de komende jaren steeds meer zal toenemen.

Het stimuleren van plantaardige alternatieven richting de consument gaat echter verder dan het aanpassen en/of uitbreiden van het assortiment. Communicatie speelt hierbij een heel belangrijke rol. Denk aan het onder de aandacht brengen van vegetarische of veganistische maaltijden in de supermarktbladen en meer aandacht voor deze alternatieven in de supermarktapps of op de websites.

Versnelling van de transitie
Om de eiwittransitie te versnellen, is samenwerking in de branche en in de keten heel belangrijk. Supermarkten werken, samen met het CBL en diverse universiteiten, samen in ‘PPS Transparant, gezond en duurzaam’. Dit is een onderzoek dat zich richt op interventies om de transparantie te verhogen en consumenten te ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzamere productkeuzes. Het stimuleren van plantaardige producten kan hier onderdeel van zijn.

Verder kan door middel van ketensamenwerking worden nagedacht over hoe versnelling van de eiwittransitie kan gebeuren. De nauwere samenwerkingsverbanden die ontstaan door vaste ketenrelaties in de zogeheten ‘dedicated supply chains’ kunnen hierbij helpen.