Supermarkten werken hard aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie zijn een prioriteit voor de supermarkten die bij het CBL zijn aangesloten. In de periode 2010-2019 is er al 22% energie-efficiëntie gerealiseerd. De verwachting is dat deze trend doorzet.

Het CBL en haar leden hebben de doelstelling vastgesteld om in 2030 de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkten CO2-neutraal te laten zijn. Sinds 2010 wordt de energie-efficiëntie gemeten in de zogeheten ‘Monitor Energie-efficiency’, waarin elk jaar het gebruik van duurzame energiebronnen wordt gemeten. Sinds 2018 wordt hierin ook het koudemiddelverlies meegenomen.

De verwachting van de supermarktbranche is dat er in 2025 circa 59% CO2-reductie is gerealiseerd ten opzichte van 1995. Daarmee loopt de branche ruim voor op de kabinetsdoelstelling van 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1995 in 2030.