De verduurzaming van het assortiment in de supermarkt is een flinke opgave met zo’n 15.000 producten in de schappen. Maar wel een heel belangrijke! Supermarkten zijn er dagelijks druk mee bezig en letten hierbij op een breed aantal thema’s, zoals het gezonder maken van producten en het verminderen van milieu-impact. Veel van die thema’s komen samen in één transitie: de eiwittransitie. En daar gebeurt veel. Het CBL heeft een aantal goede voorbeelden verzameld in het vandaag gepubliceerde Zichtboek Eiwittransitie.

De landelijke eiwitverhouding in de supermarkt is momenteel ongeveer veertig procent plantaardig en zestig procent dierlijk (over de totale eiwitverkopen). Veel supermarkten hebben hun doelstelling inmiddels aangescherpt naar een verhouding van vijftig-vijftig in 2025 en zestig-veertig in 2030.

Versnelling van de eiwittransitie
Dat betekent dat er een versnelling nodig is in de eiwittransitie en daar zetten supermarkten al geruime tijd voor in. Het CBL laat de goede voorbeelden graag zien in het Zichtboek Eiwittransitie. Hierin zijn acties te vinden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitbreiding van het plantaardige assortiment, aanpassingen in de winkelinrichting, prijs- en promotiebeleid en consumentencommunicatie.

Samenwerking noodzakelijk: belangrijke rol voor catering en horeca
Voor deze transitie en de benodigde gedragsverandering geldt dat de retail het niet alleen kan, maar inspanning van de gehele maatschappij nodig is. Het is belangrijk dat alle schakels in de keten, ook maatschappelijke organisaties en de overheid, meedoen. Catering en horeca spelen hier een belangrijke rol in, alsmede de overheid als ‘launching customer’ en schakel richting de burger om het draagvlak en de kennis over de eiwittransitie te vergroten.

Supermarkten zijn gemotiveerd om de komende jaren hard te blijven werken aan het realiseren van de eiwittransitie, vanuit de individuele bedrijfsvoering, maar ook gezamenlijk en met alle partners in de voedselketen.