Op deze pagina is een selectie te vinden van (kwantitatieve) monitors waarin over en door supermarkten wordt gerapporteerd.

 

Bekijk de verschillende onderdelen:

IMVO en grondstoffen

 

Monitor Uitleg
Rapportage IMVO-convenant Voedingsmiddelen Jaarlijkse rapportage van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Hierbij wordt gerapporteerd over de voortgang en ervaringen van alle convenantspartijen.
CBL-rapportage IMVO Jaarlijkse CBL-Deelrapportage van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Hierbij worden de monitoringsrapportage en de ondernomen activiteiten van CBL-leden uiteen gezet.
Rapportage ‘Leefbaar Loon Bananenproject’ Jaarlijkse rapportage met resultaten van het ‘Leefbaar loon bananen-commitment’. Deze afspraken hebben als doel om voornamelijk bananen te verkopen in supermarkten waarvan arbeiders op de bananenplantages een leefbaar loon krijgen.
Rapportages over marktgedreven IMVO-initiatieven: Sustainable Initiative Fruit and Vegetables (groente/fruit), Sustainable Juice Convenant (SJC) en Floriculture Sustainability Initiative (FSI) (bloemen/planten) Binnen deze initiatieven wordt gewerkt aan en gerapporteerd over de verduurzaming van internationale ketens, zoals groente en fruit en bloemen en planten.
European Soy Monitor Voortgangsrapportage van de status van verantwoorde en ontbossingsvrije-soja.
Jaarverslag DASPO Voortgangsrapportage over het gebruik van gecertificeerd duurzame palmolie in voeding en diervoeders in Nederland.

 

Duurzame voedselketen en ketenrelaties

 

Monitor Uitleg
Monitor ‘Keurmerken Retail’ Halfjaarlijkse meting van de verduurzaming van voedselverkopen (met een duurzaamheidskeurmerk) binnen supermarkten.
Monitoring ‘Duurzaam voedsel’ Jaarlijkse meting van penetratiegraden van topkeurmerken in de verschillende verkoopkanalen.
Monitor ‘Voortgang verduurzaming voedsel’ Inzichten in voortgang van de Nederlandse voedselsector op de belangrijkste duurzaamheidskwesties (deze editie focus op ‘dierlijk eiwit en vis’).
Agro-Nutri Monitor Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse van belemmeringen voor verduurzaming.
Rapportage Duurzame zuivelketen Jaarlijkse rapportage over een brede set aan duurzaamheidsindicatoren in de zuivelketen.
CBL-rapportage Ketensamenwerking Overzicht met een greep uit duurzame relaties tussen boer en supermarkt.
CBL-rapportage Preventieakkoord Inzicht in de activiteiten die CBL-leden ondernemen om de ambities geformuleerd in het Preventieakkoord te behalen.

 

Duurzame bedrijfsvoering

 

Monitor Uitleg
CBL-rapportage Duurzaam verpakken Overzicht van concrete stappen die supermarkten zetten op het gebied van duurzaam verpakken.
Monitor Voedselverspilling Inzichten in de status van voedselverspilling in Nederland.
Voedselverspillingsmonitor Supermarkten Rapportage die inzicht biedt in de voedselverspillingcijfers van Nederlandse supermarktorganisaties.
CBL-monitor Energiebesparing Voortgangsrapportage energie-efficiëntie in de supermarktsector.
Rapportage Plastic Pact Een rapportage die inzicht geeft in de behaalde resultaten van Plastic Pact ondertekenaars (waaronder supermarkten).

 

Rapportages op individueel retailniveau

 

Monitor Uitleg
Duurzaamheidsverslag Albert Heijn Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen Albert Heijn.
Duurzaamheidsverslag ALDI Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen ALDI.
Jaarverslag Coop Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen Coop.
Sociaal jaarverslag Detailresult Groep Sociaal jaarverslag 2020 van de Detailresult Groep.
Duurzaamheidsverslag Lidl Duurzaamheidsverslag 2019 van supermarktketen Lidl.
Geïntegreerd jaarverslag Jumbo Supermarkten Geïntegreerd jaarverslag 2020 van supermarktketen Jumbo Supermarkten (inclusief duurzaamheidsinformatie).
Geïntegreerd jaarverslag PLUS Supermarkten Geïntegreerd jaarverslag 2020 van PLUS Supermarkten (inclusief duurzaamheid).
Duurzaamheidsverslag Superunie Duurzaamheidsverslag 2020 van Superunie.

 

Opmerking: door de aangenomen Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt duurzaamheidsrapportage van bedrijven nog meer gestandaardiseerd (onder meer de rapportage-indicatoren en materialiteitsanalyse).  

Voorbeelden van informatie op websites individuele retailers

 

Retailer Uitleg
Albert Heijn Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Albert Heijn.
ALDI Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van ALDI.
Boni Supermarkt Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Boni.
Coop Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Coop.
Detailresult Groep Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van de Detailresult Groep.
Hoogvliet Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Hoogvliet.
Jan Linders Informatiepagina over maatschappelijk verantwoord ondernemen van supermarktketen Jan Linders.
Jumbo Supermarkten Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van Jumbo Supermarkten.
Lidl Nederland Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Lidl (Nederland).
PLUS Supermarkten Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van PLUS Supermarkten.
Poiesz Supermarkten Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Poiesz.
Spar Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Spar.
Superunie Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van Superunie.
Vomar Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Vomar.

 

Overzicht van afspraken en initiatieven waar in de toekomst (publieke) monitors en rapportages over zullen verschijnen

 

Monitor Uitleg
CBL Brancheplan Duurzaam verpakken In het najaar van 2021 verschijnt de nulmeting van het CBL-brancheplan duurzaam verpakken. Hierbij wordt aangegeven hoe de CBL-leden scoren op de gestelde doelstellingen.
Voortgangsrapportage Preventieakkoord RIVM Evaluatie RIVM over voortgang afspraken en gestelde doelen Preventieakkoord.
Monitor Cacao (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa) Samenwerking tussen overheid, ngo’s, handelaren, retailers, cacaoverwerkende bedrijven en een handvol andere organisaties om een verantwoorde cacaoketen te bewerkstelligen.
Toekomstige rapportages voortkomend uit de Europese Green Deal De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hier vallen onder andere de Farm-to-Fork strategie (voor een duurzaam voedselsysteem) en het Circular Economy Action Plan (ten behoeve van een circulaire economie) onder. Hier worden verschillende rapportages over verwacht.
Per 1 oktober 2021: Invoering EU-verordening 2017/1185 Door een wijziging in de Europese verordening worden de verwerkende industrie en supermarkten verplicht markt (prijs)informatie te leveren over bepaalde primaire producten.