1. De website van het CBL bevat verschillende informatiebronnen zoals afbeeldingen, foto’s, teksten, cijfers, geluids- en/of videofragmenten, grafisch materiaal en links.
  2. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Het CBL spant zich in om de inhoud van de website actueel, volledig, correct en beschikbaar te houden. Het CBL kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onregelmatigheden in de actualiteit, volledig-, correct- en beschikbaarheid en sluit hieromtrent iedere aansprakelijkheid uit. Dit laatste geldt eveneens voor de websites waarnaar het CBL verwijst en websites die naar het CBL verwijzen.
  4. Het is niet toegestaan om door middel van scraping of enige andere wijze gegevens van de CBL website over te nemen.
  5. Het CBL kan de website en de inhoud daarvan op ieder moment en zonder aankondiging wijzigen en houdt zich het recht voor de website (tijdelijk) te beëindigen of ontoegankelijk te maken.
  6. CBL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk (deels) niet beschikbaar en/of toeganglijk zijn van de website van het CBL.
  7. Het is toegestaan een link naar de websites van het CBL op te nemen. Het is echter niet toegestaan om hierbij, dan wel anderszins, de suggestie te wekken van enige (commerciële) verbondenheid tussen het CBL en de (eigenaar en/of beheerder van de) betreffende website.
  8. Bij het gebruik van (informatie op) de website dient de gebruiker juiste, volledige en actuele informatie te gebruiken en de (intellectuele eigendoms)rechten van het CBL te eerbiedigen. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden.
  9. Het is derden niet toegestaan het CBL-logo te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van het CBL en slechts voor de vormgeving van de link naar de CBL website.