De supermarktbranche heeft in 2018 het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Daarmee is afgesproken dat er binnen vijf jaar vijf projecten gestart worden op het gebied van ‘leefbaar loon’. Dit is een loon om te kunnen voorzien in de basisbehoeften van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie.

Leefbaar Loon Bananenproject
Het Leefbaar Loon Bananenproject is één van de eerste projecten die gestart zijn. Supermarkten streven ernaar om binnen vijf jaar het verschil tussen het huidige loon en het leefbare loon voor het totale bananenassortiment te verminderen met ten minste 75 procent.

Het uiteindelijke doel is dat supermarkten in 2025 voornamelijk bananen verkopen van plantages waar een leefbaar loon is betaald aan werknemers voor het deel dat bestemd is voor de Nederlandse supermarkten. In maart 2021 zijn de resultaten van de nulmeting gepubliceerd. In deze nulmeting wordt het gat tussen het huidige loon en het leefbare loon weergegeven.

Due diligence
Ook is afgesproken dat bedrijven werken aan de verbetering van het IMVO-risicomanagement, ofwel ‘due diligence’. Hiermee kunnen bedrijven risico’s in hun ketens identificeren en analyseren.