Het tegengaan van voedselverspilling staat hoog op de agenda van de Nederlandse supermarkten. Supermarkten hechten veel waarde aan het reduceren van voedselverspilling, omdat de productie van voedsel een significante milieu-impact heeft. Uit onderzoek (maart 2020) blijkt dat 1,7% van al het voedsel in de supermarkt niet bij de consument terecht komt.

infographic voedselverspilling in de supermarkt

Het CBL heeft samen met haar leden de volgende doelstelling vastgesteld: ‘In 2030 is de wereldwijde voedselverspilling in de keten per persoon per jaar gehalveerd ten opzichte van 2015’. Deze doelstelling is in lijn met VN-doel SDG 12.3.

De branche voelt een verantwoordelijkheid om samen met ketenpartners te werken aan bewustwording bij de consument. Het CBL is twee publiek-private samenwerkingen gestart om voedselverspilling bij de consument tegen te gaan.

  • Het CBL is penvoerder van de publiek-private samenwerking (PPS) Houdbaarheid begrepen. Dit project richt zich volledig op de consument en het effect van houdbaarheidsdata op verspilling. Partijen als het Voedingscentrum, Wageningen University & Research (WUR), verpakkende bedrijven, retailers, en Milieu Centraal zijn aangesloten.
  • Het CBL werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, FNLI en NZO binnen de Green deal Over de datum?. De campagne focust zich op het verschil tussen THT en TGT. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de voedselverspilling bij de consument komt door verwarring over de termen THT en TGT.

Daarnaast werken alle supermarktorganisaties samen met de Voedselbanken. Zo kunnen producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen gedoneerd worden. Daarmee vindt voedsel dat verspild dreigt te worden toch nog zijn weg naar consumenten die het nodig hebben.