Supermarkten hebben de eerste gezamenlijke meting om de eiwittransitie in kaart te brengen, gepubliceerd. Deze monitor, genaamd Eiweet, is een initiatief van de Green Protein Alliance en ProVeg Nederland. Supermarkten zijn al geruime tijd bezig met vol inzetten op de eiwittransitie, om de klimaatimpact van de voedselketen te verlagen en de gezondheidswinst voor de consument te verhogen. Het CBL is blij met de publicatie van de eerste gezamenlijke monitor, die het positieve resultaat van de inspanningen duidelijk laat zien.

Supermarkten werken bijvoorbeeld hard aan de uitbreiding van het plantaardige assortiment, aanpassingen in de winkelinrichting, prijsbeleid en consumentencommunicatie.

Gezamenlijke meetmethode een unieke, transparante stap
“Het is een mooie en unieke stap dat supermarkten nu een gezamenlijke meetmethode gebruiken om inzicht te geven in de verhouding plantaardige en dierlijke eiwitten binnen de totale eiwitverkopen. We zijn dan ook blij met de inspanningen van Green Protein Alliance, ProVeg Nederland, Natuur & Milieu en Questionmark om tot deze methode te komen”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Dat supermarkten op deze manier openheid van zaken geven, toont de volledig bereidheid om naar de doelstelling te komen van een eiwitverhouding van zestig procent plantaardig en veertig procent dierlijk in 2030. Supermarkten laten met deze monitor zien bereid te zijn hier publiekelijk verantwoordelijk over af te leggen.

Fundamentele gedragsverandering vraagt inspanning van de hele keten
De Eiweet-monitor laat zien dat er momenteel sprake is van een verhouding van veertig procent plantaardig tegenover zestig procent dierlijk. Het vraagt inspanning van de gehele maatschappij om dit percentage om te draaien per 2030. Om de transitie te laten slagen is het essentieel dat de consument meer plantaardig koop- en eetgedrag laat zien. Een transitie die niet alleen binnen de retail gerealiseerd kan worden.

Daarom is het belangrijk dat alle schakels in de keten, van maatschappelijke organisaties tot de overheid, meedoen. Hier spelen bijvoorbeeld ook partijen als de catering en horeca een belangrijke rol in, alsmede de overheid als launching customer en schakel richting de burger om het draagvlak voor en kennis over de eiwittransitie te vergroten.

Supermarkten zijn gemotiveerd om de komende jaren hard te blijven werken aan het realiseren van de eiwittransitie. Dat doen zij vanuit hun individuele bedrijfsvoering, maar ook met de gehele supermarktbranche en alle partners in de voedselketen samen. Op die manier kan de klimaatimpact van de gehele keten verlaagd worden en dragen we bij aan een gezonder eetpatroon.

Meer informatie? Bekijk dan de website Eiweet.nl.