De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, de FNLI, het CBL, Veneca en Nevedi. In dit verband wordt gewerkt aan het gezamenlijke doel om de verduurzaming van de voedselketen te verduurzamen.

Verduurzaming komt alleen tot stand door een goede samenwerking in de keten mét een actief betrokken overheid. De Alliantie heeft daarom, samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een ambitieuze agenda opgesteld met aandacht voor mens, dier en milieu. Meer weten en voorbeelden van projecten zien? Neem dan een kijkje op de website.