Wetgeving
Verantwoorde verkoop alcohol en tabak

Voor het kopen van alcohol (zowel licht alcoholische als sterke drank) en tabak dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Daarom gelden in de supermarkt de volgende regels:
-Iedereen tot 25 jaar moet zich legitimeren in de supermarkt bij de aankoop van alcohol en/of tabak.
-Wanneer het voor de supermarktmedewerker overduidelijk is dat de alcohol gekocht wordt door een oudere, maar bestemd is voor een minderjarige, moet de verkoop geweigerd worden.
-Ook hebben supermarkten de afspraak: Samen kopen = samen legitimeren. Dit houdt in dat jongeren in groepen allemaal legitimatie moeten kunnen laten zien voordat zij gezamenlijk alcohol kopen.

De supermarktsector heeft in het najaar van 2016 een nalevingspercentage van 67% bereikt, blijkt uit onderzoek van het CBL naar de naleving van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol en tabak. Dit voorjaar lag de naleving nog op 62%. Het CBL is blij met deze stijgende lijn. De positieve stijging laat zien dat de intensieve en veelzijdige manier waarop supermarktorganisaties het toezicht op de leeftijd verankeren in hun bedrijf succesvol is. Het zet de branche aan ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen, waarbij training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles centraal staan. Uiteraard is de branche pas helemaal tevreden wanneer de naleving 100% is.

NIX18
Met een eenduidige boodschap en één duidelijk logo dat door alle verkooppunten wordt gebruikt, wordt een krachtige boodschap afgegeven aan jongeren en ouders. De staatssecretaris van VWS heeft een brede draagvlakcampagne ontwikkeld waarin dit gerealiseerd wordt. De supermarktbranche is partner van deze campagne en het NIX18-logo is daarom terug te vinden in de supermarkt. 93% van de jongeren kent inmiddels de campagne en 79% weet ook waar NIX18 voor staat.

Meer informatie over de campagne NIX18 vindt u op www.nix18.nl

Sociale norm
Het CBL vindt het van groot belang dat alle partijen –gemeenten, verstrekkers, industrie, ouders, scholen, maatschappelijke organisaties, en zeker ook de jongeren zelf– gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om overmatige alcoholconsumptie door jongeren aan te pakken. De leeftijdgrens van 18 jaar moet de nieuwe maatschappelijke norm worden. Dit maakt ook het werk van de kassamedewerker die nee moet verkopen, makkelijker. 73% van de ouders en 61% van de jongeren vindt het normaal dat jongeren onder de 18 niet drinken.

Toezicht
Omdat het toezicht op de DHW per 1 januari 2013 over is gegaan naar de gemeenten, hebben alle gemeenten in Nederland de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt ontvangen. Deze Code beschrijft op welke wijze supermarktorganisaties omgaan met de wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol in de supermarkt.

Download hier de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt.