Het CBL heeft de vandaag gepubliceerde doorrekening van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) van het RIVM gelezen. Het NPA is in 2018 door ruim zeventig partijen, waaronder het CBL, ondertekend. Met de gemaakte afspraken willen de partijen ervoor zorgen dat in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben en problematisch alcohol gebruiken. De doorrekening beschrijft de impact van deze afspraken tot nu toe. Supermarkten zijn positief gestemd over de voortgang en volop bezig met de uitvoering van de afspraken.

Zo werken supermarkten al jaren dagelijks aan het gezonder maken (herformuleren) van producten. Onder andere door middel van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). Zo wordt stap voor stap de hoeveelheid zout, verzadigde vetten en suiker in producten omlaag gebracht. Frisdranken bevatten daardoor bijvoorbeeld 25 procent minder calorieën en het zoutgehalte in brood en kaas is tevens met 25 procent afgenomen. Productgroepen waarvan uit de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat ze veel gegeten worden, krijgen in deze aanpak voorrang. Ook wordt er meer alcoholvrij bier en frisdrank zonder of met weinig calorieën verkocht.

Verantwoorde verkoop van alcohol
Wat betreft het alcoholbeleid geldt dat supermarkten zich blijven inzetten op honderd procent naleving van de leeftijdsgrens. Dat betekent dat er geen alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de achttien jaar. Dat vergt grote inspanning van alle betrokken partijen. Gelukkig laat de rapportage zien dat het aantal minderjarigen dat zelf alcohol koopt is gedaald naar 8,8%. Jongeren krijgen alcohol dus vooral via sociale kanalen. Het CBL roept de overheid daarom op om vol in te blijven zetten op communicatie over NIX18. Ook is het belangrijk om de handhaving op de naleving van de leeftijdsgrens, bijvoorbeeld bij online verkoop, te intensiveren. Meer informatie is te vinden op de website allesovernix18.supermarkt.nl.

Verplicht Nutri-Score op alle producten
Supermarkten starten in 2024 met consumenten nog beter en eenvoudiger informeren over de voedingswaarde van producten. Met behulp van het voedselkeuzelogo Nutri-Score, dat in 2024 officieel door het ministerie van VWS is ingevoerd, worden consumenten geholpen een betere keuze te maken. De supermarktbranche pleit al jaren voor het invoeren van dit systeem en is blij dat het logo eindelijk gevoerd kan worden op alle huismerkproducten. Het CBL pleit voor een verplichtstelling van het voedselkeuzelogo Nutri-Score op álle producten op de Nederlandse markt.

Neem kindermarketing in wetgeving op
Supermarkten zijn al langere tijd gestopt met kindermarketing op minder gezonde huismerkproducten. Daarmee wordt reclame en promotie, specifiek gericht op kinderen, bedoeld. Het gaat dan om producten die door de World Health Organization (WHO) als ‘minder gezond’ worden aangeduid. Wel is dit soort marketing te vinden op de gezondere producten, zoals snoepgroenten. Het CBL pleit ervoor dat de overheid dit initiatief overneemt en het verbod op kindermarketing in de wetgeving opneemt.

Gezondere leefstijl is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Supermarkten en foodservicebedrijven doen er dus van alles aan om de consument te helpen betere keuzes te maken. Het CBL is blij dat in het rapport het belang van een duurzame en integrale aanpak voor preventie wordt onderschreven. Samenwerking, een langetermijn aanpak en een breed pakket van maatregelen zou de kern moeten zijn van het preventiebeleid. Dit is precies waar het Nationaal Preventieakkoord voor staat en waar we graag aan blijven meewerken.

Meer weten over de visie van het CBL op gezondheid? Bekijk dan onze uitlegvideo.