Supermarkten willen geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Daarom is de branche onder meer aangesloten bij de NIX18-campagne en organiseert zij jaarlijks de NIX Challenge en moet iedere supermarktmedewerker een e-learning volgen voor hij of zij aan de slag gaat in de supermarkt.

Het op een verantwoorde wijze verkopen van alcohol vergt een forse gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, supermarkten en de klant zelf.

Wat doet het CBL?

  • Iedere jongere tot 25 jaar die alcohol wil kopen, wordt gevraagd klaar te staan met zijn legitimatiebewijs. Als de koper niet alleen is, maar bijvoorbeeld met een groepje vrienden bij de kassa staat, moeten de ID’s van de hele groep gecontroleerd worden. Iedereen moet oud genoeg zijn. Samen kopen=samen legitimeren.
  • De supermarktbranche is aangesloten bij de NIX18-campagne en dit logo is daarom terug te vinden in de supermarkt, zowel bij de alcoholhoudende dranken in het schap als bij de kassa’s.
  • Om medewerkers voor te bereiden en te trainen heeft het CBL de e-learningmodule ‘Soms moet je nee verkopen’ ontwikkeld. Dit is een online training voor medewerkers. De module bevat informatie over de legitimatieverplichting tot 25 jaar en de wetgeving rondom de verkoop van alcohol en tabak. Voordat een kassamedewerker aan de slag gaat in de supermarkt, moet deze training worden gevolgd. Jaarlijks volgen 100.000 supermarktmedewerkers deze e-learning.

Nieuwe Alcoholwet
In december 2020 hebben de Tweede en de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Op 1 juli 2021 is deze Wijzigingswet in werking getreden en met ingang van die datum is de naam van de wet veranderd in ‘Alcoholwet’.

Eén van de belangrijkste maatregelen uit de nieuwe Alcoholwet is een verbod op bepaalde prijsacties met alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse. De wetgever wil met deze maatregel voorkomen dat consumenten zich door prijsacties laten verleiden om meer alcohol te kopen dan zij van plan waren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handhaaft deze regels. Het interventiebeleid is hier te vinden.

Ook staan er in de nieuwe Alcoholwet verschillende regels over de verkoop van alcoholhoudende drank op afstand. Zo wordt het gebruik van een leeftijdsverificatiesysteem verplicht en dienen verkopers te beschikken over een ‘geborgde werkwijze’. Het CBL heeft een checklist opgesteld met daarin alle eisen waaraan moet worden voldaan bij de verkoop van alcoholhoudende drank op afstand. Ook is een voorbeeld van een geborgde werkwijze beschikbaar.

Nalevingspercentage
Regelmatig wordt gemeten wat het nalevingspercentage van de verkoop van alcohol aan jongeren bedraagt. In 2019 was het nalevingspercentage van supermarkten 71,8%. In 2030 moet het nalevingspercentage 100% zijn.

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)
De RvA is de belangrijkste zelfregulering over alcoholreclame in Nederland. Het doel is onder andere het beschermen van minderjarigen en kwetsbare groepen. In de RvA staan ook afspraken over kortingen waar het CBL zich aan heeft gecommitteerd. Reclame waarbij alcoholhoudende drank gratis of tegen minder dan de helft van de verkoopprijs wordt aangeboden aan particulieren, is niet toegestaan. Dit betekent dat de korting maximaal 50% van de normale verkoopprijs mag bedragen.