Afgelopen december heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuw allergenenbeleid vastgesteld dat zich richt op kruisbesmetting en de inzet van Precautionary Allergen Labeling (PAL). Het CBL heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan het nieuwe beleid en is blij dat er nu duidelijkheid is voor zowel consument als retail.

Het nieuwe allergenenbeleid is een gezamenlijke verdienste van retailers, fabrikanten, patiëntenvereniging en de overheid en is gecreëerd op basis van de laatste internationale inzichten.

Eenduidig beleid ontbrak
Overal waar voedsel geproduceerd of geoogst wordt, kan onbedoeld kruisbesmetting voorkomen. Zelf wanneer er heel grondig wordt gereinigd. Als er allergenen in de receptuur van een product verwerkt zijn, is het belangrijk consumenten hier goed en helder over te kunnen informeren. De waarschuwing die op producten te vinden is, de PAL, had in Nederland echter geen status. Daarmee was er geen eenduidig beleid voor het waarschuwen van consumenten voor eventuele risico’s, met als gevolg dat voedselproducenten PAL verschillend inzetten.

Hogere referentiewaarden en beperkte bewoordingen
Het nieuwe beleid is een grote verbetering voor allergische consumenten, maar ook voor de voedingsindustrie. “Zo zijn in Nederland bijvoorbeeld nieuwe, hogere referentiewaarden overgenomen. Dat zijn waarden die gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van het gezondheidsrisico van de consument. De nieuwe normen zijn gebaseerd op adviezen van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) en de World Health Organization (WHO). Het CBL is blij dat de normen Europees zijn onderzocht en vastgesteld”, aldus Ilse Roosenbrand, manager Gezondheid en Voedselveiligheid bij het CBL.

Verder is vastgelegd dat het gebruik van PAL nu middels een risicoanalyse goed onderbouwd moet worden. “Als uit zo’n analyse blijkt dat kruisbesmetting niet voorkomt boven de referentiewaarden, mag er geen PAL op het etiket staan”, legt Roosenbrand uit. “Ook zijn er nog slechts twee bewoordingen toegestaan in het nieuwe beleid: ‘kan X bevatten’ en ‘niet geschikt voor mensen met een X-allergie’.”

Nieuw beleid gaat vanaf 1 januari 2026 in
Fabrikanten moeten vanaf 1 januari 2026 het nieuwe beleid geïmplementeerd hebben. Het CBL is blij dat we – na ruim tien jaar – een eenduidig en helder beleid hebben op allergenen. Het CBL pleit ervoor dat dit beleid in heel Europa overgenomen zal worden. De nieuwe methodiek geldt namelijk nog niet voor buitenlandse fabrikanten.