In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door 70 partijen, waaronder het CBL. Het Akkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken, met als doel de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Het Nationaal Preventieakkoord beschrijft een aantal ambitieuze ambities. 

Ambities voor 2040:

  • Minder mensen met overgewicht en obesitas en een gezondere omgeving. Een daling van het aantal mensen met overgewicht tot het niveau van 22 jaar geleden.
  • Jongeren onder de 18 drinken geen alcohol. Het aantal overmatige en zware drinkers is fors afgenomen en ook drinken tijdens de zwangerschap komt niet meer voor.
  • Een rookvrije generatie in 2040. Geen kind begint meer met roken in 2040. Van de volwassenen rookt nog maar 5%, in 2018 was dat 23%. In 2040 rookt geen enkele vrouw meer die zwanger is.

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Hoe werken het CBL en haar leden aan de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord? Lees het in het Zichtboek Gezondheid’: Resultaten en voorbeelden van de winkelvloer’.

Bekijk hieronder de video over de voortgang na 1 jaar Preventieakkoord: