Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) reageert positief op het nieuwe conceptwetsvoorstel om het gebruik van een digitale drogist mogelijk te maken. Dit voorstel is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter consultatie voorgelegd en is een aanpassing van Artikel 62 van de Geneesmiddelenwet. Het CBL ziet dit voorstel als een belangrijke moderniseringsslag om zelfzorggeneesmiddelen toegankelijk voor iedereen te houden, met behoud van kwalitatief goed advies.

Supermarkten mogen momenteel zogenaamde AV en UAD-geneesmiddelen verkopen. Dit zijn producten zoals ibuprofen, hooikoortstabletten en menthol rub. De toezichthouder heeft van deze producten gezegd dat ze respectievelijk een relatief zeer laag (AV) of relatief laag (UAD) potentieel risico hebben en veilig te gebruiken zijn bij het lezen van de bijsluiter. Wanneer een supermarkt de keuze maakt om UAD-zelfzorggeneesmiddelen te verkopen – bijvoorbeeld omdat er in de wijk of dorp geen drogisterij aanwezig is – moeten zij een drogist in dienst hebben die verantwoordelijk is voor en toezicht houdt op de verkoop van deze middelen.

Dit blijft ook het uitgangspunt in het nieuwe conceptwetsvoorstel. De enige wijziging is dat drogisten en assistent-drogisten, die voorlichting mogen geven, niet per se alle uren fysiek aanwezig hoeven te zijn. Zij kunnen dan ook via digitale middelen worden geraadpleegd. Met deze modernisering zorgt het ministerie niet alleen voor een alternatief wanneer er geen drogist fysiek aanwezig kan zijn, maar biedt het ministerie ook ruimte voor de online verkoop van UAD-geneesmiddelen. De online verkoop van UAD-geneesmiddelen is nu namelijk in strijd met de Geneesmiddelenwet. Dit conceptwetsvoorstel moet die problemen wegnemen.

Het CBL ziet de verbonden drogist als een uitbreiding van de bestaande situatie, niet als een vervanging. Het bieden van verantwoorde zorg is en blijft voor supermarkten essentieel. Ook de inhoudelijke kwaliteit van het advies blijft bewaakt: er zijn geen signalen dat de voorlichting op afstand minder goed is dan fysieke voorlichting. Voorlichting op afstand biedt zelfs verschillende voordelen. Zo zorgt het voor meer anonimiteit voor consumenten die dit wensen en draagt het bij aan een brede beschikbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen.

Tot slot past de wetswijziging volgens het CBL goed in de verschuiving van het Nederlandse zorglandschap naar een hybride model van offline en online opties. Met de toenemende zorgvraag en drogisttekorten biedt een digitale drogist een waardevol alternatief in situaties waar een fysieke drogist niet beschikbaar is, onder andere bij online verkoop. Daarmee komt het wetsvoorstel tegemoet aan de vraag naar passende zorg en goede toegang tot zelfzorggeneesmiddelen.