Gezondheid
Akkoord Productsamenstelling

Infographic verbetering productsamenstelling

Download hier de nieuwe infographic (december 2016) met de resultaten en ambities in het verbeteren van de samenstelling van voedingsmiddelen. De infographic geeft een overzicht van wat er al is bereikt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling en waar de komende tijd aan wordt gewerkt.

Download hier de eerdere infographic. Waarin o.a. het zoutgehalte in groentenconserven met 30% is verminderd en in kaas met 24%. Het percentage vet in vleeswaren is met 9% verminderd.

Animatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Op 23 februari 2016 werden met deze animatie de unieke samenwerking en de resultaten gepresenteerd tijdens de internationale 'Conference on Food Product Improvement', georganiseerd door minister Schippers. De Minister wil met deze conferentie bij andere lidstaten steun en medewerking vragen voor productherformulering. Een aantal CBL-leden leverde een bijdrage aan de conferentie.

Het akkoord

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2014 met het bedrijfsleven het Akkoord Verbetering Productsamenstelling getekend om de samenstelling van producten te verbeteren. Doel is om gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Hierdoor ontstaat een gezonder productaanbod waardoor de gezonde keuze makkelijker wordt. Naast de minister zetten het CBL, de FNLI, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Veneca (cateraars) een handtekening onder het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Het bedrijfsleven (retail en producenten) maakt afspraken voor herformulering van bepaalde productcategorieën. De concrete afspraken worden gepubliceerd op de website van het akkoord: www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl Het bedrijfsleven stelt zelf de maximumnormen per categorie. Voorwaarde is dat de normen haalbaar zijn, maar ook voldoende ambitie hebben. Daarbij weegt het advies van een wetenschappelijke Adviescommissie zwaar. De selectie van de productcategorieën wordt gebaseerd op relevantie voor de volksgezondheid. Bijvoorbeeld de mate waarin een product gegeten wordt en de verbetering die mogelijk is.

Het akkoord vloeit voort uit het huidige Platform Productsamenstelling, een samenwerkingsverband tussen de industrie (FNLI) en supermarkten (CBL) dat werd opgericht in 2011 om sectorgewijs, per productcategorie, reële maximumnormen voor de hoeveelheid zout, verzadigd vet en/of calorieën op te stellen. In het huidige akkoord zijn ook de horeca (KHN) en cateraars (Veneca) aangesloten omdat er ook via de horeca en bedrijfsrestaurants veel geconsumeerd wordt.