Energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot, het zijn momenteel veelbesproken onderwerpen. Ook voor de supermarktbranche geldt dat dit al jaren bovenaan de agenda staat. En de inspanningen om het energiegebruik te verlagen, hebben resultaat gehad. In de periode 2010-2020 is er namelijk een efficiëntie van 23,6 procent gerealiseerd. De doelstelling voor 2020 (van twintig procent) is daarmee ruim behaald. In de vandaag gepubliceerde CBL-factsheet ‘Energiebesparing in de supermarktbranche 2020’ worden de maatregelen toegelicht die supermarkten, aangesloten bij het CBL, hier door de jaren heen voor hebben genomen.

De besparingsmaatregelen hebben tot veel CO2-vermindering geleid. In 2020 is ten opzichte van 1995 ruim 1 miljoen ton (1.088.292) CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 577.854 auto’s en is vergelijkbaar met de opname van CO2 door 54.414.613 bomen die een jaar lang groeien.


59 procent CO2-reductie verwacht in 2025
Sinds 2010 wordt de energie-efficiëntie gemeten in de zogeheten ‘Monitor Energie-efficiency’, waarin ieder jaar het gebruik van duurzame energiebronnen wordt gemeten. “We zijn uiteraard trots dat de gestelde doelstelling voor 2020 ruim is behaald. En de vooruitzichten voor de komende jaren zijn ook goed. De verwachting is namelijk dat deze trend zich doorzet”, licht Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL, toe. “Sinds de eerste meting in 1995 gaan de supermarkten zelfs 43,3 procent efficiënter met energie om. Wij verwachten dat de branche in 2025 de 59 procent aantikt.”

Verminderen én verduurzamen
Supermarkten doen van alles om hun energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Zo kopen veel supermarktketens duurzaam opgewekte energie in. In 2020 was dat ruim 756 miljoen kWh (wat gelijk staat aan 48,5 procent). Ook investeren supermarkten in koelingen en vriezers met natuurlijke koudemiddelen. Die middelen zijn nodig om koelingen en vriezers op temperatuur te houden. Naast besparing door energie-efficiëntie, is er ook een ‘indirecte vermindering’ van de CO2-uitstoot van 315.051 kton in de periode 1995-2020 gerealiseerd veroorzaakt door het verminderen van het verlies van koudemiddelen. Doelstelling van de branche is dat de CO2-uitstoot, door het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en het beperken van het ‘lekverlies’, in 2025 met tachtig procent is afgenomen ten opzichte van 1995. Na 2030 wil de branche enkel gebruik maken van natuurlijke koudemiddelen.

Supermarkten zullen de komende jaren de CO2- uitstoot blijven monitoren. De verwachting is dat de dalende trend van efficiëntieverbetering de komende jaren doorzet, onder meer omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van koelen, verlichten en verwarmen. Ook wordt nog meer ingezet op het gebruik van duurzame bronnen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken en in te kopen.

De bewuste consument
Energiebesparing is slechts één van de verduurzamingsmiddelen van supermarkten. Consumenten zijn zich heel bewust van duurzame producten. Daarom spelen supermarkten al jaren in op de verduurzaming van de voedselketen, van het verminderen van voedselverspilling tot duurzaam verpakken en duurzame logistiek. Meer weten over de verschillende duurzaamheidsonderwerpen van het CBL? Bekijk dan het websiteonderdeel ‘Duurzaamheid’.


Download de factsheet ‘Energiebesparing in de supermarktbranche 2020’.