Betrouwbare logistiek is essentieel voor de voedselvoorziening. Dagelijks rijden immers vrachtwagens vol levensmiddelen de steden en dorpen van Nederland in om de ruim 4300 supermarkten en 43.000 horecagelegenheden te voorzien van voldoende eten en drinken. Het CBL vindt het belangrijk dat transport wordt ingericht met oog voor leefomgeving en het klimaat. Zo zijn uniforme afspraken op nationaal niveau en investeringen in duurzame energie-infrastructuur enkele van de voorwaarden om zero-emissie- en duurzaam transport mogelijk te maken. Deze afspraken worden uitgelegd in het CBL-position paper ‘Duurzame bereikbaarheid’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2025 circa dertig tot veertig zero-emissiezones in Nederland te hebben. Daar zijn eenduidige, landelijke overgangsregelingen voor nodig en daarom is begin 2021 de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek gelanceerd. Het CBL heeft deze Uitvoeringsagenda, samen met diverse leden, ondertekend. De sector hecht namelijk veel waarde aan het overgaan naar zero-emissieverkeer.

Drie voorwaarden voor zero-emissietransport
In het position paper ‘Duurzame bereikbaarheid’ beschrijft de sector drie benodigde voorwaarden die de supermarkten en groothandels extra willen uitlichten om zero-emissietransport te realiseren. Allereerst: zorg voor uniforme en duidelijke afspraken op nationaal niveau ten aanzien van emissies en zero-emissiezones. Veel steden zijn momenteel bezig met het vormgeven van de regels en mogelijke uitzonderingen in de zero-emissiezones. Gefragmenteerde regelgeving, waarbij steden steeds individuele keuze maken, is onwerkbaar. Daarom is het belangrijk dat er eenduidige afspraken gemaakt worden, maar ook voor de lange termijn.

Tweede voorwaarde is investeren in duurzame energie-infrastructuur. De leden van het CBL zijn voorstander van het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals (bio-)LNG en biogas, in de overgang naar zero-emissiebelevering. Om uiteindelijk richting de standaard van zero-emissievoertuigen te bewegen, is het essentieel dat er voldoende laadmogelijkheden beschikbaar zijn en moet er aansluitvermogen worden gerealiseerd. Voldoende netcapaciteit is hiervoor een voorwaarde. Overheden hebben samen met netbeheerders een belangrijke taak om deze capaciteit te bewerkstelligen.

Derde en laatste voorwaarde is om de wet- en regelgeving in integraliteit te bekijken. Het is voor de leden van het CBL van belang dat de overheid wet- en regelgeving op het gebied van transport afmeet aan de gestelde duurzaamheidsambities met betrekking tot klimaat en leefbaarheid.

Position paper ‘Duurzame bereikbaarheid’
Voor het CBL en haar leden geldt de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek als één van de structuren om bovenstaande voorwaarden gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Meer weten hierover? Lees dan het position paper ‘Duurzame bereikbaarheid’.