In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt het belang van samenwerking in de voedselketen beschreven. Voor supermarkten is het van groot belang dat Europese en nationale wetgevers en toezichthouders geen vergaande beperkingen opleggen aan de marktwerking en contractvrijheid. Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten waarborgen dat er geen kartels zijn en dat er geen misbruik wordt gemaakt van dominante marktposities. Een goede marktwerking en contractvrijheid leidt tot marktwaarde en innovatie. Daar profiteert uiteindelijk de consument van. De concurrentie tussen de aanbieders leidt tot voordeel voor de consument.