De aanstaande Tweede Kamerverkiezingen beloven nogal een beweging in Den Haag met het vertrek van een aantal bekende gezichten. Het CBL helpt de ‘nieuwe generatie’ politici graag op weg met een aantal video’s met korte boodschap. De onderwerpen waar de supermarkt- en foodservicebranche mee te maken hebben, raken namelijk direct aan de maatschappelijke vraagstukken in ons land. We trappen af met het onderwerp ‘Sterke keten’.

Ieder product in de supermarkt draagt een heel verhaal met zich mee, er schuilt namelijk een hele keten achter. Supermarkten houden zich al jaren bezig met het verduurzamen en efficiënter maken van deze voedselketens. Maar dat kunnen we niet alleen. Samenwerking met alle partijen is hard nodig om de keten toekomstbestendig te maken en om iedere dag te verbeteren op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid.


Transparantie en vertrouwen noodzakelijk

Het gaat dan niet alleen om meer samenwerken, maar ook om strategischer samenwerken. Neem bijvoorbeeld de intensieve samenwerking met boeren, tuinders en verwerkers in de versketen. Alle ondernemers in zo’n keten zijn bekend en daardoor kunnen gemakkelijker extra afspraken over bijvoorbeeld verduurzaming worden gemaakt. Bijvoorbeeld over hoeveel CO2 bij de productie wordt uitgestoten of hoe je de klant informeert via het etiket of de website.

Openheid en transparantie is noodzakelijk in zo’n samenwerking: afspraken moeten nagekomen worden en dat valt of staat met vertrouwen.

Overheid: wees duidelijk over waar we naartoe werken
Het CBL roept de overheid op om duidelijkheid te geven over waar we in de toekomst naartoe werken. En zorg ervoor dat de spelregels voor iedereen hetzelfde zijn. Het liefst binnen heel Europa, want veel van wat we hier produceren wordt geëxporteerd. En wij importeren op onze beurt weer veel voedsel en grondstoffen uit het buitenland.

Meer informatie over de werking van strategische ketensamenwerkingen? Neem dan een kijkje op de website van het CBL of neem contact met ons op.