Het CBL en Farmers Defence Force (FDF) hebben vanmiddag een goed gesprek gevoerd over de zorgen van boeren over hun toekomst. Net zoals de gesprekken die het CBL de afgelopen week met andere boeren had, verliep ook dit gesprek in een positieve sfeer.

Het CBL heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin veel boeren zich bevinden door toenemende en steeds hogere eisen vanuit de politiek en de samenleving. Het CBL heeft daarom vorige week voorgesteld om in een breed samengesteld Voedselcollectief te spreken over de toekomst van de voedselketen en de positie van boeren en tuinders.

Farmer Friendly

FDF heeft eerder dit jaar voorgesteld om een ‘Farmer Friendly’-keurmerk in te voeren. Ook over dit concept-keurmerk en de haken en ogen die daar aan zitten, hebben het CBL en FDF vandaag gesproken. We hebben afgesproken dat FDF het keurmerk de komende weken verder gaat uitwerken en draagvlak binnen de agrarische sector gaat organiseren.

Een uitgewerkt plan met breed draagvlak binnen de agrarische sector is wat het CBL betreft een belangrijk agendapunt voor het eerste overleg van het Voedselcollectief, dat momenteel in oprichting is.