Hoe ziet de foodsector eruit in 2050? Die vraag staat centraal in Future of Food, een cross-mediale campagne van Mediaplanet in samenwerking met partijen uit de voedselketen. Ook het CBL werkte redactioneel mee aan deze uitgave.

In een interview vertelt CBL-directeur Marc Jansen dat hij een belangrijke rol ziet voor de consument. “De 20e eeuw was de eeuw van de industrie, maar de 21e eeuw is onmiskenbaar de eeuw van de consument die mondiger en kritischer is geworden.” Bovendien wordt strategische ketensamenwerking steeds belangrijker. “Supermarkten zullen steeds vaker en veel directer gaan samenwerken met tuinders en boeren uit de regio die veel meer inzicht kunnen bieden over hun productieprocessen en de (streek)producten zelf. Dát spreekt de consument aan: weten hoe én waar de producten in de schappen geproduceerd zijn. De toekomst is dichtbij!”

Lees het hele artikel en andere visies op de toekomst van de voedselketen online in Future of Food of in de pdf.