Het klimaat staat bij supermarkten en foodservicebedrijven, aangesloten bij het CBL, hoog op de agenda’s. Daarom schaart het CBL zich achter de wereldwijde campagne ‘Race to Zero’: een logische keuze, er gebeurt namelijk al heel veel. Het initiatief, ondersteund door de Verenigde Naties, heeft als doel het versnellen van actie om klimaatverandering tegen te gaan. Naast ondersteuning van steden, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en banken kent de campagne ook een retail component, de Race to Zero Retail Campaign.

De Race to Zero Retail Campaign heeft als doel het aantal retailers wereldwijd te vergroten dat zich inzet voor de anderhalve graden-doelstelling uit het Akkoord van Parijs en klimaatneutraliteit per 2050. Individuele bedrijven en brancheorganisaties kunnen zich hierbij aansluiten.

Ambitie CBL: aantoonbaar blijven inzetten tegen klimaatverandering
Supermarkten werken al jaren aan het tegengaan van klimaatverandering, onder meer door verduurzaming van het assortiment. Bijvoorbeeld via het stimuleren van plantaardige producten, inzet op een toename van voedsel met duurzame keurmerken, het soja commitment, vergroening van het wagenpark en het energieneutraal maken van de winkels. Veel supermarkten hebben zich daarbij ook al aangesloten bij het Science Based Target Initiative (SBTI), waarbij concrete doelstellingen zijn gesteld op het terugdringen van de emissies in de voedselketen.

“Aansluiting bij de Race to Zero ligt dan ook perfect in lijn met de klimaat-ambitie vanuit onze branche”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL. “Wat dit initiatief extra waardevol maakt is dat het ons de kans geeft om nog meer kennis en best practices uit te wisselen met andere retailers, overheden en ketenpartijen. Naar schatting komt slechts vijf procent van de emissies voort uit de directe activiteiten van retailers en foodservicebedrijven[1],  waardoor samenwerking met andere partijen essentieel is om klimaatverandering terug te dringen”.

Supermarkten en foodservicebedrijven blijven zich de komende jaren verder in te zetten om de bedrijfsvoering en het assortiment verder te verduurzamen. Meer weten over wat de branche allemaal onderneemt op het gebied van klimaat en duurzaamheid? Bekijk dan de website van het CBL.

[1] https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/transforming-the-eu-retail-and-wholesale-sector