Nederlandse supermarkten zetten zich in voor een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025. Die ambitie staat beschreven in het vandaag gepubliceerde manifest waar de Nederlandse supermarkten, aangesloten bij het CBL, zich achter scharen. Om ontbossing en landconversie een halt toe te roepen, is het belangrijk dat de markt voor niet-duurzame soja in zijn geheel verdwijnt.

Nederlandse supermarkten hebben zich de afgelopen jaren al flink ingezet voor de verduurzaming van de sojaketen. Zo is de branche nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Round Table of Responsible Soy (RTRS), onderschrijven supermarkten het Cerrado Manifest en zijn zij betrokken bij het Dutch Soy Platform.

Stimulans blijkt onvoldoende
Duurzame soja is al enkele jaren de standaard binnen de Nederlandse supermarktbranche. Zij gebruiken enkel soja die gedekt is door de zogeheten RTRS-credits of credits van een vergelijkbare standaard. Het gebruik van deze credits geldt als een stimulans: de gecertificeerde soja-producenten krijgen door de verkoop hiervan een extra bijdrage.

Toch blijkt deze stimulans niet voldoende om ontwikkelingen een halt toe te roepen en de transitie naar een duurzame sojaketen te versnellen. Daarom is een vervolgstap nodig.

In 2025 enkel ontbossings- en conversievrije soja
Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, onderstreept het belang van gezamenlijke actie: “om de sojaketen te bewegen is een bundeling van krachten, door het optrekken met de gehele branche, noodzakelijk. De Nederlandse supermarktbranche heeft immers maar een beperkt aandeel in de internationale sojamarkt.”

De branche verwacht door een combinatie van certificering en aanvullende monitoring- en validatiemechanismen de doelstelling om te komen tot een ontbossings-en conversievrije sojaketen in 2025 te behalen. Daarbij heeft de branche niet de intentie om landen of leveranciers uit te sluiten, maar wordt samenwerking juist gestimuleerd.

Meer informatie over de ambitie van de Nederlandse supermarkten? Lees dan het volledige sojamanifest.