De naam zegt het al: de Verspillingsvrije Week, dit jaar van 12 tot en met 18 september, staat in het teken van het tegengaan van voedselverspilling. Bijvoorbeeld door thuis restjes niet te vergeten en ze op te eten. Supermarkten sluiten zich bij deze boodschap aan en maken zich al jaren sterk voor het tegengaan van voedselverspilling. Het CBL heeft, samen met haar leden, namelijk de doelstelling om in 2030 de wereldwijde voedselverspilling in de keten per persoon per jaar gehalveerd te hebben (ten opzichte van 2015).

De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert ieder jaar, samen met het Voedingscentrum en ruim honderd bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen, de Verspillingsvrije Week. Dit jaar staat de week voornamelijk in het teken van ‘restjes’. Wanneer alle Nederlanders thuis een week lang geen voedsel zouden verspillen, besparen we samen ruim 23 miljoen maaltijden en scheelt dat ruim 40 miljoen kilogram CO2-uitstoot. Vergeet je restjes dus niet!

Tegengaan van voedselverspilling in de supermarkt
Wist je dat 1,7 procent van al het voedsel in de supermarkt niet bij de consument terecht komt? Dat blijkt uit de Zelfmonitor, een onderzoek dat uitgevoerd is door supermarkten, het CBL, Wageningen Universiteit & Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder de noemer ‘Samen tegen Voedselverspilling’. Deze monitor maakt inzichtelijk welke soorten voedsel het meest weggegooid worden. Zo wordt het inzichtelijk op welke onderdelen actie ondernomen moet worden.


Om voedselverspilling tegen te gaan, stemmen supermarkten inkoop en verkoop zo goed mogelijk op elkaar af. Ook zijn er diverse initiatieven op de werkvloer zichtbaar, wordt er samengewerkt met Voedselbanken en maken diverse supermarkten het aantrekkelijker om producten die dichtbij de THT-datum zitten te verkopen én worden reststromen gebruikt in nieuwe producten of in veevoer.

Verschillende initiatieven
Ook tijdens de Verspillingsvrije Week hebben supermarkten verschillende initiatieven opgezet om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Benieuwd naar de initiatieven van alle deelnemers? Neem dan vooral een kijkje op de website van Samen Tegen Voedselverspilling.