Het CBL heeft op 17 november het voorstel voor het keurmerk FarmerFriendly van Farmers Defence Force (FDF) in ontvangst genomen. Dit na eerdere contacten waar wel het idee van een keurmerk maar niet de uitwerking werd gedeeld. Het voorstel behelst onder meer de afdracht door supermarkten van 3 procent van hun totale omzet aan coöperatie FarmerFriendly, die dit vervolgens zal verdelen onder de Nederlandse boeren.

Het CBL heeft in het gesprek op 17 november aangegeven het voorstel serieus in overweging te zullen nemen. FDF gaf aan vóór 10 december een antwoord van het CBL te willen. Het CBL heeft hierop aangegeven dat het niet realistisch is van haar te verwachten dat zij voor die datum (en dus binnen enkele weken) inhoudelijk op het voorstel reageert. Het CBL kent dit voorstel, waaraan FDF sinds afgelopen februari heeft gewerkt, namelijk pas sinds 17 november jl. en zij dient dit, na grondige bestudering, te bespreken met haar achterban. Gelet hierop is het onmogelijk om binnen de gestelde deadline inhoudelijk te reageren.

Het voorstel roept vragen op. Eén van die vragen is of het voorstel de mededingingstoets doorstaat. Hiervoor moet het voorstel worden besproken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft het CBL laten weten het keurmerk niet inhoudelijk te hebben beoordeeld.

Het CBL heeft eind vorige week FDF wederom laten weten meer tijd nodig te hebben voor een inhoudelijke reactie op dit verstrekkende idee. De gesprekken met FDF zijn de afgelopen tijd in goede verstandhouding verlopen. Het verbaast het CBL dat de verhoudingen lijken te verharden en over een ultimatum wordt gesproken.

In de gesprekken met FDF en andere boerenorganisaties heeft het CBL begrip uitgesproken voor de moeilijke situatie waarin veel boeren zich bevinden door toenemende eisen vanuit de politiek en de samenleving. Met Farmers Defence Force heeft het CBL besproken dat iedere schakel in de voedselketen een goede boterham moet kunnen verdienen. Supermarkten vinden dat boeren en tuinders een eerlijke prijs moeten ontvangen voor de geleverde producten.

80 procent wordt geëxporteerd
Om daaraan te werken zijn meer partijen nodig dan de Nederlandse supermarkten. 80 procent van wat de Nederlandse boeren en tuinders produceren wordt geëxporteerd. Om een zinvolle discussie over het verdienvermogen van boeren  te voeren, zijn daarom naast boeren en tuinders ook de voedselverwerkende industrie en de exporteurs nodig aan tafel. Daarnaast hebben de horeca- en cateringsector een rol, hoewel deze sectoren nu ook zwaar worden getroffen door de coronacrisis. Het CBL ziet verder een rol voor de overheid om te spreken over de kosten als gevolg van wet- en regelgeving waar de land- en tuinbouwsectoren mee worden geconfronteerd.

Oproep: in januari gesprek over verdienvermogen
Het CBL maakt zich sterk voor een gesprek over het verdienvermogen voor boer en tuinder met alle partijen die van invloed zijn, en vindt dat dat in  januari moet plaatsvinden. Het CBL doet daarom een oproep aan alle organisaties van boeren en tuinders zoals LTO Nederland, Agractie en FDF maar ook de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om zich hierbij aan te sluiten.

Dreigingen en aankondigingen acties en blokkades
Het CBL heeft bovenstaande laten weten aan het bestuur van FDF. De brief aan het bestuur van FDF is bijgevoegd als bijlage. In deze brief gaat het CBL ook in op de dreigingen en aankondigingen van acties en blokkades door boeren. Vooral de klanten van de supermarkt en daarmee vrijwel alle inwoners van Nederland worden door mogelijke acties gedupeerd. Hier komt nog bij dat eventuele blokkades in deze Coronatijd veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het leven roepen, zowel voor de klanten als voor de medewerkers. Dit is niet acceptabel.

De eventuele schade als gevolg van acties en blokkades zal direct worden verhaald op bestuursleden van FDF en de betrokken boeren.

Het CBL benadrukt dat zowel supermarkten als boeren hetzelfde doel hebben: ervoor zorgen dat consumenten mooie, lekkere, verse en gezonde producten van Nederlandse bodem kunnen kopen, waarbij de hele keten een eerlijke prijs verdient.