Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB met belangstelling gelezen. De branchevereniging voor supermarkten en foodservicebedrijven waardeert de aandacht voor bestaanszekerheid, regeldruk en een gelijk speelveld in Europa. Het CBL hoopt op een stabiel kabinet en ziet uit naar de concrete uitvoering van de hoofdlijnen uit het akkoord, waarbij het belang van koopkracht voor de burger en lastenverlichting voor bedrijven aandacht blijven verdienen.

Positieve maatregelen voor bestaanszekerheid en concurrentiepositie
Het CBL is positief over de aangekondigde lastenverlichting op arbeid en de verlaging van de marginale druk. Hierdoor wordt werken lonender en verbetert de bestaanszekerheid. Het CBL ondersteunt ook de focus op het verbeteren van het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland. Het terugdraaien van recente lastenverzwaringen en het verminderen van regeldruk zijn positieve stappen voor ondernemers.

Reductie regeldruk belangrijk voor toekomstgerichte ambities
Supermarkten en foodservicebedrijven zijn ambitieus op thema’s als duurzaamheid en gezondheid. Complexe regelgeving en hoge administratieve lasten maken het soms lastig om deze ambities te realiseren. Het CBL is daarom tevreden met de inzet om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Zo wil de nieuwe coalitie bijvoorbeeld het Adviescollege Toetsing Regeldruk en uitvoeringsinstanties betrekken bij nieuwe regelgeving. Dit zorgt mogelijk voor het beperken van overbodige administratieve lasten en meer en meer aandacht voor de praktische uitvoering. Dit sluit aan bij de wensen van het CBL.

Gelijk speelveld voor ondernemers in Europa
Supermarkten en foodservicebedrijven opereren binnen de Europese interne markt. In de afgelopen jaren heeft Nederland vaak extra nationale wetgeving bovenop Europese regelgeving ingesteld, wat tot een ongelijk speelveld leidt en toekomstige ambities op bijvoorbeeld duurzaamheid en gezondheid belemmert. Het CBL is tevreden met de inzet om deze zogenaamde nationale koppen te beperken. Een eerlijk en gelijk speelveld is essentieel voor het vertrouwen van ondernemers.

Samen werken aan een goede uitvoering
Dit hoofdlijnenakkoord biedt een stevige basis voor toekomstige maatregelen, maar er is nog veel werk nodig om deze plannen te concretiseren. Het CBL staat klaar om vanuit de praktijk mee te denken en constructieve input te leveren. Voor die uitwerking zal het CBL blijven inzetten op duidelijke regelgeving en een gelijk speelveld.

Het CBL kijkt uit naar verdere samenwerking met het aanstaande kabinet om deze maatregelen effectief te implementeren en zo de economische groei en het vestigingsklimaat van Nederland te versterken.