Overlast, agressie en geweld in supermarkten is de afgelopen periode al flink onderwerp van gesprek. En dat is helaas terecht: we kunnen spreken van een groeiende trend. Dat tij moet gekeerd worden en daar is nu actie voor nodig. Daarom roept het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) Tweede Kamerleden op om snel tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het CBL doet dit in aanloop naar het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde misdaad van 16 mei aanstaande.

Supermarkten en foodservicebedrijven zetten zich al lange tijd in om een zo veilig mogelijke werk- en winkelomgeving te creëren. Dat doen zij bijvoorbeeld door in te zetten op zichtbare en onzichtbare preventieve maatregelen in de ruim 4000 winkels in Nederland. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in fysieke beveiliging en krijgt iedere medewerker een cursus in hoe om te gaan met diefstal, agressie en geweld op de winkelvloer.

Oproep: bekijk mogelijkheden voor meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
Voor het commissiedebat vraagt het CBL de aandacht voor dit zorgwekkende maatschappelijke probleem. De politiek moet kijken naar een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om overlast, agressie en geweld tegen te gaan. Daarvoor geeft het CBL de Tweede Kamerleden een aantal suggesties mee:

  • Gezamenlijke boodschap: Overheid en bedrijfsleven moeten samen in gesprek met een gezamenlijke boodschap. Op korte termijn kan dit een gezamenlijke campagne zijn waarin we duidelijk maken dat dit gedrag onacceptabel is in onze maatschappij.
  • Messenverbod: Met een messenverbod verminderen we direct gevaar voor medewerkers en consumenten. Supermarkten en foodservicebedrijven hebben, vooruitlopend op het landelijke verbod, al een vrijwillige leeftijdsgrens van achttien jaar voor de verkoop van messen ingesteld.  Het landelijke messenverbod ligt echter al langere tijd stil, terwijl het aantal incidenten toeneemt. Daarom moet er vaart komen achter het landelijke messenverbod.
  • Lik-op-stuk beleid: Aangiftes bij winkeldiefstal leiden vaak tot administratieve lasten voor zowel winkeliers als de politie. Door winkeldiefstal ter plekke met boetes af te handelen, besparen we kostbare manuren. Zo helpen we niet alleen ondernemers, maar ook de politie.
  • Centraal platform winkelontzeggingen: Momenteel kunnen individuele winkels en ketens een winkelontzegging opleggen, wat pas bij zwaardere en/of terugkerende overlast wordt opgelegd. Er is nog geen centrale registratie om andere winkels digitaal te waarschuwen. Daarom zou het lonen om gezamenlijk te kijken naar een privacy bestendig centraal platform voor winkelontzeggingen.
  • Onderzoek samenwerking met boa’s: Door capaciteitsproblemen kan de politie niet altijd aanwezig zijn. Met die werkelijkheid moeten we helaas leren omgaan. Ondernemers zijn verantwoordelijk om overlast, agressie en geweld te voorkomen, maar bij de handhaving komen zij snel in een grijs gebied. Daarom zou kunnen worden onderzocht of de rol van boa’s uitgebreid kan worden, zodat zij samen met ondernemers kunnen werken aan de handhaving en de politie hierin kunnen ontzorgen.

Het CBL vraagt al langere tijd aandacht voor overlast, agressie en geweld in supermarkten. Bijvoorbeeld via werkbezoeken laten we de ervaringen van de branche zien aan politici. Meer weten? Lees hier het verslag van het werkbezoek van Tweede Kamerlid Michon-Derkzen aan Jumbo Supermarkten in Den Haag.