Het tegengaan van voedselverspilling staat bij supermarkten en foodservicebedrijven hoog op de agenda. Daarom heeft het CBL, samen met haar leden, de doelstelling om in 2030 de wereldwijde voedselverspilling in de keten per persoon per jaar gehalveerd te hebben (ten opzichte van 2015). Een doelstelling die mooi aansluit bij de gedachte achter de Verspillingsvrije Week, dit jaar van 7 tot en met 13 september. Doe jij ook mee?

Uit onderzoek blijkt dat 1,7 procent van al het voedsel in de supermarkt niet bij de consument terecht komt. Dit onderzoek, de Zelfmonitor, is uitgevoerd door supermarkten, het CBL, Wageningen Universiteit & Research en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Door in kaart te brengen welke soorten voedsel het meest ‘weggegooid’ worden, is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen actie moet worden ondernomen. Benieuwd waar die 1,7 procent uit bestaat? Lees het hier!

Initiatieven op de winkelvloer
Op de winkelvloer uit het sterk maken voor voedselverspilling zich bijvoorbeeld in initiatieven zoals het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van inkoop en verkoop en maken diverse ketens het aantrekkelijker om producten die dichtbij de THT-datum zitten te kopen. Ook worden reststromen gebruikt in nieuwe producten of in veevoer. Daarnaast werken alle supermarktorganisaties samen met de Voedselbanken. Producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen, kunnen gedoneerd worden.

Verspillingsvrije Week 2021 – elke dag een productgroep in de spotlights
De stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) organiseert jaarlijks de Verspillingsvrije Week. Tijdens deze week worden Nederlanders geïnspireerd thuis minder voedsel te verspillen. Dit jaar ligt de focus iedere dag op een andere voedselgroep. Vandaag is dat bijvoorbeeld brood, één van de categorieën waar veel winst te behalen is op het gebied van voedselverspilling. Wil je tips & tricks ontvangen over wat jij zou kunnen doen? Meld je dan aan op www.verspillingsvrijeweek.nl.

  • Meer weten over wat het CBL op het onderdeel voedselverspilling onderneemt? Bekijk dan het onderwerp ‘Voedselverspilling’.