Stabiliteit en duidelijkheid zijn de komende formatieperiode van belang. Dat benadrukt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. De branchevereniging van supermarkten en foodservicebedrijven feliciteert alle (op)nieuw gekozen volksvertegenwoordigers en ziet de noodzaak van een stabiel kabinet om Nederland de komende jaren verder vooruit te helpen.

Snelle formatie gewenst
De supermarkt- en foodservicebranche constateert een verdeeld politiek landschap, maar benadrukt het cruciale belang van een stabiel kabinet om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Thema’s zoals bestaanszekerheid, ondernemersklimaat, het bevorderen van een gezonde leefstijl, de energietransitie en duurzame ketensamenwerking vereisen een duidelijke en langdurige aanpak van zowel overheid als bedrijfsleven. Het CBL hoopt daarom op een spoedige formatie die concrete en stabiele oplossingen kan bieden voor ketenpartijen, ondernemers en consumenten.

Lastenverlichting noodzakelijk
Het CBL vindt het noodzakelijk dat het aankomende kabinet zal kiezen voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring voor ondernemers. De supermarkt- en foodservicebranche is bereid te investeren in de toekomst, maar wordt hierin belemmerd door toenemende regeldruk en bureaucratie. De branchevertegenwoordiger benadrukt het belang van een gezond ondernemersklimaat en spoort de nieuwe Tweede Kamer aan om nu te kiezen voor een verlichting van de lasten voor bedrijven.

Nieuwe impuls voor ketensamenwerking
Het CBL ziet voor een nieuw kabinet een kans om perspectief te bieden op het gebied van ketensamenwerking. De supermarkt- en foodservicebranche streeft voortdurend naar een eerlijk en transparant verdienmodel voor alle schakels in de keten, met speciale aandacht voor de boeren en tuinders in Nederland. Tijdens besprekingen met ketenpartijen en overheden heeft de branche bijvoorbeeld ingezet op een gezamenlijke, hogere standaard voor duurzaamheid binnen de gehele versketen in combinatie met een goed verdienmodel voor boeren en tuinders. Het CBL hoopt op een doorstart van deze gesprekken met boeren, tuinders, verwerkers en maatschappelijke organisaties gericht op een toekomstbestendige voedselketen. Ook de overheid mag hierin niet ontbreken.

Eerder vertelde Marc Jansen, directeur van het CBL, in een video over de noodzaak van goede ketensamenwerking. Het CBL roept een nieuw kabinet op om duidelijkheid te geven over waar we in de toekomst naartoe werken en te zorgen voor gelijke spelregels voor iedereen.

Constructieve rol voor supermarkten en foodservicebedrijven
Het CBL wil de komende periode samen met de Tweede Kamer bijdragen aan ambitieuze oplossingen voor maatschappelijke thema’s. De branche erkent haar belangrijke rol in de samenleving als partner in de voedselketen, als werkgever voor de 300.000 medewerkers en als belangrijke schakel in de voedselvoorziening van de consument. Vanuit deze rollen zal het CBL actief en constructief bijdragen aan de dialoog en samenwerking zoeken met nieuwe Tweede Kamerleden.