Gezond en veilig werken is van groot belang in de supermarkt. In de supermarkt hebben medewerkers bijvoorbeeld te maken met diverse snijapparaten, ovens en messen. Om medewerkers te trainen om veilig te werken, ontwikkelde het CBL de training ‘Werken met gezond verstand’. De training gaat bijvoorbeeld in op hoe om te gaan met apparaten in de supermarkt en hoe je het beste kan tillen of een rolcontainer kunt verplaatsen.

Veiligheid gaat ook om het omgaan met mogelijke criminaliteit. Supermarkten werken nauw samen met de politie en overheden aan preventie en het beheersbaar maken van criminaliteit. Een belangrijk streven van de branche is om een zoveel als mogelijk casharme supermarkt te creëren. Dit draagt bij aan de veiligheid voor medewerkers en klanten. Ieder jaar staat week 41 in het kader van de Week van de Veiligheid. In deze landelijke themaweek is net voordat de wintertijd ingaat extra aandacht voor veiligheid in de supermarkt.