Gezond en veilig werken is van groot belang in de supermarkt. Bij veiligheid gaat bijvoorbeeld om het omgaan met mogelijke criminaliteit. Ondanks alle preventieve maatregelen, krijgen supermarkten helaas regelmatig te maken met winkeldieven. Om winkeldieven te laten bestraffen door justitie, moet de winkelier aangifte doen. De afhandeling daarvan kan best weleens wat voeten in de aarde hebben voor een winkelmanager. Eind 2020 werd de regeling ‘Winkeldieven betalen’ in het leven geroepen die de winkeldief laat betalen voor de tijd en kosten die hiermee gemoeid zijn.

Eind 2020 is de retail een samenwerking aangegaan met SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) om de winkeldief te laten meebetalen voor de afhandeling van de aangifte van winkeldiefstal . Als een winkeldief op heterdaad betrapt wordt (en de winkel doet aangifte), dan kan de winkelmanager of -ondernemer de ‘gestolen tijd’ terugeisen van de dader, in de vorm van een bijdrage van 181 euro. Ook de kosten van directe schade, bijvoorbeeld het verwijderen van beveiligingslabels of vernielde verpakkingen, kunnen op de winkeldief worden verhaald.

De retail en de politie werken aan het efficiënter maken van het aangifteproces door het papieren aangifteformulier te vervangen door een digitale aangifte. ‘Winkeldieven betalen’ wordt hierbij betrokken om ook  meteen de claim van 181 euro in één keer mee te nemen in het aangifteproces.