Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft het zojuist gepubliceerde rapport ‘Wat wel kan’ van de heer Remkes gelezen. Het rapport bevat ingrijpende aanpassingen voor de voedselproductie in Nederland. Het CBL heeft in het gesprek op 19 september jl. met de heer Remkes en drie leden van het kabinet aangegeven dat supermarkten en foodservicebedrijven reeds geruime tijd meer en meer samenwerken met boeren en tuinders die produceren voor de Nederlandse markt. Om verduurzaming van de keten effectief en toekomstgericht aan te pakken, is betrokkenheid van iedere schakel in de keten noodzakelijk, evenals een effectieve en positieve rol van de overheid.

Stimuleren van de gehele keten
Het rapport ‘Wat wel kan’ geeft aan dat een waardig en fatsoenlijk transitieproces voor verduurzaming nodig is. Het CBL is het hiermee eens en wil hieraan bijdragen. Remkes adviseert een sterk sturende rol van de overheid die nodig is in de ruimtelijke ordening van productie. Remkes adviseert om de door hem geschetste denklijnen uit te werken tot een concreet plan. Het CBL wil hier aan bijdragen. Hoe dit precies vorm zou moeten krijgen, moet met alle ketenpartijen van boeren en tuinders, verwerkers en afnemers besproken worden.

Rol supermarkten in ketensamenwerking
Het rapport beschrijft verder de noodzaak om langjarige afspraken over prijs en afname tussen leveranciers (boeren en tuinders) en afnemers (zoals supermarkten en food services) te stimuleren. Supermarkten werken in de verschillende ketens al aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven en zijn bereid om met deze directe partners ook te kijken naar de mogelijkheden om de stikstofdoelen te realiseren.

In de voedselketen keten moet iedere schakel een boterham kunnen verdienen. Daarbij blijft het belangrijk te realiseren dat een groot deel van de boeren en tuinders voor de exportmarkt produceert, zoals ook in het rapport beschreven staat. Met de boeren die wel voor de Nederlandse markt produceren wordt steeds vaker een directe en langdurige samenwerking gezocht door supermarkten. Dit is positief voor beide partijen: boeren krijgen de langetermijnzekerheid en een eerlijke vergoeding voor de extra inspanningen die nodig zijn om verder te verduurzamen en supermarkten hebben de garantie dat er mooie producten in het schap liggen. Het gezamenlijk streven moet er op gericht zijn om de consument te kunnen laten kiezen uit goede, gezonde en lekkere levensmiddelen.

Factsheet ‘De positie van de supermarkt in de voedselketen’
Meer informatie over de positie van de supermarkt in de voedselketen is te vinden in de factsheet ‘De positie van de supermarkt in de voedselketen’.