Het CBL heeft kennis genomen van het vandaag gepresenteerde Coalitieakkoord, waarin voor de supermarkt- en foodservicebranche een aantal belangrijke zaken naar voren komen. Bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van de zout- en suikerinname van consumenten, maar ook het verhogen van transparantie over de wijze waarop het gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. De branche zet zich hier al jaren voor in en zal dat ook blijven doen.

Supermarkten en foodservicebedrijven werken dagelijks aan gezondere producten door vet, zout en suiker uit levensmiddelen te halen. Wij werken samen met boeren en tuinders om duurzame en gezonde producten met een beter verdienmodel op de markt te brengen. De branche zet verder sterk in op verduurzaming, te denken valt aan maatregelen waarmee de CO2-footprint van de bedrijfsvoering en het assortiment verder verlaagd wordt, maar ook aan duurzaam verpakken, de eiwittransitie en duurzame dierlijke ketens. Dit alles wordt continue gemonitord en hier rapporteren wij voortdurend over.

Duurzame ketenrelaties hoog op de agenda
Nederland draait op wat supermarkten en levensmiddelengroothandels verkopen en daarom moet het assortiment goed, gezond, veilig, betaalbaar én lekker zijn. Een uitdaging waar de sector iedere dag, samen met boeren, tuinders, leveranciers en wetenschappers aan werkt. Samenwerking in de ketens is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en dat zal alleen maar toenemen. Langlopende contracten in ‘gesloten ketens’ leiden to meer zekerheid en stabiliteit bij zowel leverancier als afnemer, waarbij onderling vertrouwen cruciaal is. In het Zichtboek Ketenrelaties laat het CBL een aantal voorbeelden van strategische samenwerkingen zien. Van de tien meest verkochte producten laten we zien wat we doen om elke dag beter te zijn dan de vorige.

Flexibiliteit van arbeid essentieel
De inzet van werknemers in de levensmiddelenbranche volgt de vraag vanuit de consument op de voet. Flexibele inzet van arbeid is daarom cruciaal om de consument goed te kunnen bedienen. De coronacrisis heeft dit meer dan duidelijk gemaakt. De branche wil aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuwe werknemers en voor vaste krachten die aan een carrière bouwen, voor zij-instromers die part time willen werken en voor jongeren met een bijbaan tijdens school of studie. Flexibiliteit in het aanbod van werk is een voorwaarde om hieraan te kunnen voldoen.

Het CBL gaat graag met de nieuwe ministersploeg in gesprek om de reeds ingezette acties toe te lichten en te verkennen hoe het Haagse beleid en de praktijk van de winkelvloer elkaar kunnen versterken.