In de voedselketen is continu sprake van verandering. Het gedrag van consumenten verandert, de duurzaamheidsagenda is zeer dynamisch en er is onzekerheid over oogsten, prijzen op de wereldmarkt en de toenemende regeldruk. Uit onderzoek van EFMI Business School – in opdracht van het CBL – blijkt dat vertrouwen in ketenpartners van groot belang is in de ketensamenwerking.

Bekijk de animatievideo: ‘Samenwerking loon in versketens’: