Sinds het kabinet de veevoermaatregel afkondigde, voeren verschillende groepen boeren acties bij distributiecentra van supermarkten. Uit verschillende gesprekken met actievoerders blijkt dat zij zich grote zorgen maken over de consequenties van overheidsmaatregelen voor hun bedrijfsvoering. Supermarkten begrijpen de zorgen van de boeren, maar spelen geen rol in de stikstofdiscussie. Boeren zijn bij distributiecentra dan ook aan het verkeerde adres. Wel is het CBL in gesprek gegaan met de boeren en heeft het CBL met de boeren afgesproken gezamenlijk een nieuw Voedselcollectief op te richten.

Het CBL heeft daarnaast een dringend beroep gedaan op het kabinet en de boeren om samen tot een oplossing te komen in de stikstofcrisis. Blokkades van distributiecentra leiden tot forse schade voor supermarkten, terwijl zij geen onderdeel zijn van de stikstofdiscussie. De klant is uiteindelijk de dupe als die geconfronteerd wordt met lege schappen.

Voedselcollectief over toekomst voedselketen

Vandaag heeft het CBL in goede sfeer met diverse actievoerders gesproken en hun zorgen aangehoord, zowel telefonisch met actievoerders in Zwolle, als met Agractie op een boederij in Noord-Holland en met andere demonstrerende boeren in het CBL-kantoor. Het CBL vindt dat elke schakel in de voedselketen een goede boterham moet kunnen verdienen, ook als de kosten door overheidsmaatregelen en maatschappelijke eisen steeds hoger worden.

Het CBL heeft daarom voorgesteld met alle ketenpartners in gesprek te gaan in een Voedselcollectief. In dit Voedselcollectief moeten alle ketenpartners samen kijken naar hoe Nederland in de toekomst een sterke en duurzame voedselsector kan behouden, zowel voor Nederlandse afnemers als voor de exportmarkt die 80% van de agrarische productie afneemt. Nederland heeft belang bij een gezonde boerenstand.

Prijsafspraken, zoals Agractie voorstelt met een verhoging van de melkprijs, zijn wettelijk niet toegestaan en zijn bovendien niet zinvol gezien de grote rol van de export. Het CBL spreekt daarom ook graag met Agractie verder binnen het Voedselcollectief.