Er gebeurt veel in de pensioenwereld. Daarom stelt de overheid extra eisen aan bestuur, toezicht en inspraak bij pensioenfondsen. Vanaf 1 juli 2014 wijzigt daarvoor de besturing van Pensioenfonds Levensmiddelen. Er komt een nieuw verantwoordingsorgaan, een Raad van Toezicht en er treedt een vertegenwoordiger namens gepensioneerden toe tot het bestuur.
Momenteel worden er verkiezingen georganiseerd voor gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Deelnemers die een pensioenuitkering van Pensioenfonds Levensmiddelen ontvangen kunnen zich kandidaat stellen. De pensioengerechtigden die gekozen worden kunnen meepraten over de uitvoering van de pensioenregeling. Het pensioenfonds zoekt twee pensioengerechtigden die per 1 juli 2014 hun stem willen laten horen.
Het is de taak van het verantwoordingsorgaan om te oordelen over het bestuur, het beleid en de manier waarop de pensioenregeling wordt uitgevoerd. Pensioenkennis is geen vereiste. Wel vraagt het pensioenfonds van kandidaten de bereidheid om de nodige basiskennis aan te leren en tijd vrij te maken voor de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan. De kandidaatstelling sluit op 14 maart 2014. Daarna beoordeelt een commissie wie er mee kunnen doen aan de verkiezingen eind maart.
Informatie over de verkiezingen is te vinden op de website van het pensioenfonds www.pensioenfondslevensmiddelen.nl.