Koeien en weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit en het Nederlandse cultuurlandschap. Koeien in de wei wordt door supermarkten gestimuleerd. Alle supermarkten vragen weidegang voor koeien, die melk produceren voor alle huismerkproducten. Al ruim 80% van de huismerkproducten is met weidegangmelk gemaakt. We streven naar de volle 100%.
Meer weidevogels in de weilanden krijgen is complexer, maar de Duurzame Zuivelketen heeft aandacht voor de teruggang van weidevogels. Supermarkten denken graag mee aan oplossingen om de teruggang te keren.

Melkkoeien eten voornamelijk ruwvoer, ongeveer 55 kg per dag. Dit wordt aangevuld met 5 kg krachtvoer waarvan zo’n 750 gram soja is. Een belangrijk ingrediënt voor veevoer vanwege het hoge eiwitgehalte. De soja wordt voornamelijk in Zuid-Amerika geproduceerd en Nederland gebruikt 1% van de wereldwijde productie van soja. Ondanks dat supermarkten een kleine en indirecte rol in de soja-veevoerketen hebben, vinden we het wel belangrijk om gebruik te maken van verantwoorde soja. Daarom eisen supermarkten, voor de zuivel-, pluimvee- en varkenssector, al enkele jaren 100% verantwoord geproduceerde soja, zoals wordt voorgeschreven door de Round Table Responsible Soy (RTRS)
Hierdoor wordt in productielanden van soja het milieu ontzien, wordt er geen oerwoud ontbost, worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt rekening gehouden met arbeidsomstandigheden en de rechten van kleine producenten in ontwikkelingslanden.