Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is ingenomen met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 4 april 2017 in de zaak tegen Hollandsche Exploitatiemaatschappij (de exploitant van het Ageviewers-systeem). Het Gerechtshof heeft alle vorderingen van HEM afgewezen. Het CBL heeft niet in strijd gehandeld met artikel 6 van de Mededingingswet (het kartelverbod). Het eerdere vonnis van de rechtbank Den Haag is door het Gerechtshof vernietigd. Het CBL is verheugd met de bevestiging door het Gerechtshof dat de inspanningen van het CBL op het gebied van verantwoorde verkoop van alcohol en tabak geen mededingingsbeperkende strekking of gevolgen hebben gehad, en dat de individuele leden van het CBL ieder een zelfstandige afweging hebben kunnen maken om bepaalde leeftijdstijdscontrolesystemen al dan niet aan te schaffen