Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, vindt het jammer dat het overleg om tot een Landbouwakkoord te komen, is gestopt. Het CBL nam, samen met de overheid, ketenpartijen en boerenorganisaties, deel aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord en focuste zich in de overleggen voornamelijk op het onderdeel ‘markt en keten’.

Aan de hoofdtafel heeft het CBL het branchebrede initiatief ingebracht om tot een breed gedragen duurzaamheidsstandaard te komen. Onderdeel van deze standaard is een goed verdienmodel voor deelnemende boeren en tuinders met de focus op versproducten van Nederlandse bodem. Een meer uitgebreide beschrijving van dit initiatief, is hier te lezen.

Supermarkten willen bijdragen aan natuur- en milieudoelen
Volgens Marc Jansen, directeur van het CBL, willen supermarkten en foodservicebedrijven samen met boeren, tuinders en maatschappelijke organisaties bijdragen aan het verbeteren van de natuur, het behalen van milieudoelen en het verbeteren van dierenwelzijn. “Veel boeren en tuinders die aan Nederlandse supermarkten leveren, werken al aan extra natuur- en milieudoelen. Bijvoorbeeld met het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Zij worden betaald voor de extra inspanningen en investeringen. De transitie waar de hele voedselketen voor staat, dus van boer tot supermarkt, is groot. Te groot voor één bedrijf of één sector. Daarom is samenwerking belangrijk. Het is zaak samen de schouders onder de noodzakelijke transitie van het gehele agri- en foodcluster te zetten. Het branchebrede initiatief om te komen tot een breed gedragen duurzaamheidsstandaard vormt hierbij de basis”.