Leidschendam, 18 april 2019 – In de voedselketen is continu sprake van verandering. Het gedrag van consumenten verandert, de duurzaamheidsagenda is zeer dynamisch en er is onzekerheid over oogsten, prijzen op de wereldmarkt en de toenemende regeldruk. Uit onderzoek van EFMI Business School – in opdracht van het CBL – blijkt dat vertrouwen in ketenpartners van groot belang is in de ketensamenwerking.

In het onderzoek ‘Strategische samenwerking in de versketens’ heeft het EFMI verschillende praktijkvoorbeelden geanalyseerd waar een aantal belangrijke inzichten uitgekomen zijn. Vertrouwen in ketenpartners onderling is van eminent belang om onzekerheden en de steeds sneller veranderende samenleving het hoofd te bieden. Daarnaast is het bieden van innovatieve en onderscheidende concepten en inzicht in de consumentenbehoefte van groot belang. Het EFMI heeft de volgende versketens onderzocht, van toeleverancier tot supermarkt:

  • Groente en fruit: vollegrond en glastuinbouw
  • Zuivel: dagvers en toetjes
  • Vlees: kip en varken

Veranderend consumentengedrag
De versketens worden beïnvloed door een aantal krachten, waarbij met name veranderend consumentengedrag van groot belang is. De consument vraagt bijvoorbeeld in toenemende mate om gemak. Technologische ontwikkelingen dragen bij aan oplossingen om de consumentenvraag in te vullen. Zo groeit het online kanaal voor het bestellen van maaltijden en het doen van boodschappen. Maar ook het succes van verspakketten voor het maken van maaltijden toont aan dat gemak belangrijk is voor de consument.

Toekomst
De verwachting is dat in de versketens steeds meer sprake zal zijn van toegevoegde waarde concepten. Strategische ketensamenwerking is hierbij een belangrijk instrument. Centraal uitgangspunt wordt hierbij de ‘customer journey’ waardoor ketenpartners beter kunnen inspelen op de veranderende consumentenbehoefte. Met analyses van klantgedrag kunnen concepten worden aangescherpt en kan er steeds meer vanuit netwerken gewerkt worden. Hiermee geven supermarkten invulling aan sterke ketens en duurzame productie.

“Supermarkten hebben als geen ander inzicht in de wensen van de klant en spelen hier uiteraard op in”, vertelt Marc Jansen, directeur CBL. “Samen met ketenpartners, boeren en verwerkers gaan supermarkten de uitdaging aan om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de consumentenbehoefte ongeacht tijd, plaats of kanaal. Daarbij speelt het goed inzetten van data een grote rol.”

“Er zijn meer initiatieven op het gebied van strategische ketensamenwerking dan ooit tevoren. Het was daarom ook niet moeilijk om een aantal praktijkvoorbeelden nader uit te werken. Dit is echt de tijd dat er wordt geleerd en doorontwikkeld. En dat is ook nodig, gezien de krachten op de keten en de veranderingen die eraan komen”, aldus Melanie Murk-Severein, programmadirecteur EFMI Business School.

Over het CBL 
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) behartigt de belangen van de supermarktbranche en foodservicebedrijven in Nederland. De levensmiddelenhandel draagt voor ruim 10% bij aan het Bruto Nationaal Product. De branche biedt werkgelegenheid aan ruim 300.000 mensen en is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Dagelijks doen vier miljoen consumenten hun boodschappen in supermarkten die het CBL vertegenwoordigt.

Over EFMI Business School
EFMI Business School is een zelfstandig academisch kennisinstituut dat zich volledig richt op managementvraagstukken van bedrijven uit de levensmiddelensector. Met die focus als ‘Food Business School’ onderscheidt het EFMI zich nadrukkelijk van andere academische business schools. Het EFMI heeft twee kernactiviteiten: (1) kennisontwikkeling via beleidsrelevant onderzoek en (2) kennisoverdracht via managementopleidingen. Ruim 100 retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties zijn als lid aangesloten bij het EFMI.