In een workshop over strategische ketensamenwerking op de Internationale Grüne Woche in Berlijn komen een aantal typische Nederlandse samenwerkingsverbanden naar voren. Strategische ketensamenwerking – waarbij supermarkten intensiever samenwerken met agrarische ondernemers en fabrikanten – komt steeds vaker voor. Denk hierbij aan voorbeelden als Royal A-ware met Albert Heijn in de keten voor zuivelproducten en Kipster met Lidl in de keten voor eieren en pluimveevlees.

In de voedselketen is continu sprake van verandering. Het gedrag van consumenten verandert, de duurzaamheidsagenda is zeer dynamisch en er is onzekerheid over oogsten, prijzen op de wereldmarkt en de toenemende regeldruk. Uit onderzoek van EFMI Business School – in opdracht van het CBL – blijkt dat vertrouwen in ketenpartners van groot belang is in de ketensamenwerking. Het onderzoek  ‘Strategische samenwerking in de versketens’ vormt de basis voor deze workshop.

Wij zijn verheugd dat minister van Landbouw Carola Schouten de workshop opent en bijwoont zodat zij deel kan nemen aan deze voor agrarisch ondernemers, supermarkten en consumenten belangrijke ontwikkeling. Melanie Murk, onderzoeker en de auteur van het EFMI-rapport, presenteert het rapport. Daarnaast worden de cases Kipster en Royal A-ware uitgelicht.

De workshop is een uitgelezen kans om de kennis over deze Nederlandse samenwerkingsverbanden te delen met andere Europese landen. Binnen strategische ketensamenwerking zoeken wij ook nadrukkelijk de aansluiting met kringlooplandbouw. Alle schakels in de keten kennen elkaar en de ondernemers hebben vertrouwen in elkaar. Met deze workshop wil het CBL namens de supermarkten en foodservicebedrijven richting geven aan strategische samenwerkingsverbanden om samen met boeren en tuinders positief de toekomst van onze mooie voedselketen vorm te geven.

“Ik vind het heel positief dat we samen optrekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens de Grüne Woche, het trefpunt voor de internationale agrarische sector”, aldus Marc Jansen, directeur CBL. “Deze vorm van ketensamenwerking is voor een deel van de Nederlandse boeren mogelijk. Wij vinden het belangrijk om onze ervaringen en deze belangrijke richting ook met partijen buiten Nederland te delen.”