Wij begrijpen heel goed de zorgen van de Nederlandse boeren. Supermarkten en boeren streven hetzelfde doel na: elke dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Nederland.

We zijn tegelijkertijd bezorgd over de aangekondigde acties van Farmers Defence Force gericht op het verstoren van de voedselvoorziening in Nederland. Zeker in deze tijd waarin Nederland zich voorbereidt op een mooie Kerst.

Het is belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.

Het CBL heeft in een brief de Farmers Defence Force verzocht om de geplande acties af te blazen. Pogingen om met bestuursleden van FDF in gesprek te gaan zijn helaas tot op heden op niets uitgelopen. Helaas heeft FDF niet gereageerd op onze uitnodiging om in gesprek te gaan, noch op ons verzoek om de acties af te blazen. Het CBL heeft hierdoor geen andere keuze dan een kort geding door te zetten tegen FDF.