De landelijke mondkapjesplicht is vanaf 1 december 2020 van kracht. In alle publieke binnenruimten is het vanaf die datum verplicht om een mondkapje te dragen. De supermarkten en foodservicebedrijven die bij het CBL zijn aangesloten, zullen de klanten actief op de wettelijke mondkapjesplicht attenderen.

Dit gebeurt in de vorm van bijvoorbeeld posters, omroepberichten en door de medewerker die werkzaamheden bij de ingang uitvoert (het deurbeleid).

Medische redenen om geen mondkapje te dragen

Klanten die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, mogen gebruik maken van de uitzonderingsregeling. De persoon die geen mondkapje draagt is primair zelf verantwoordelijk aan te tonen dat hij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht. De privacywetgeving staat het supermarktmedewerkers echter niet toe om door te vragen naar medische gegevens van klanten. Wij gaan er vanuit dat klanten hier op een juiste en verantwoorde wijze mee omgaan. Op de website van de Rijksoverheid zijn voorbeelden te vinden van manieren waarop een klant aan kan tonen waarom hij/zij geen mondkapje kan dragen.

Handhaving

Supermarktmedewerkers kunnen klanten weigeren die zonder geldige reden geen mondkapje dragen. Winkeliers hebben geen bevoegdheid te handhaven, maar handhaving kan wel gebeuren door politie en BOA’s. Zij kunnen waar nodig klanten in de winkel beboeten voor het niet dragen van een mondkapje. De boete voor het niet dragen van een mondkapje, bedraagt 95 euro.

Als situaties ontaarden in discussies waar de winkelmedewerkers niet uitkomen, zullen supermarkten hulp inroepen van politie of BOA’s.

Voor meer informatie over de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.