Het CBL vindt het belangrijk om het gesprek met de juiste ketenpartijen aan te gaan over de toekomst van de voedingsmiddelenketen. Omdat de keten donderdag slechts beperkt vertegenwoordigd is, heeft het CBL daarom besloten aankomende donderdag niet aan te schuiven bij het gesprek met de heer Remkes.

Daarnaast vindt het CBL het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar in gesprek gaan om tot oplossingen te komen. Daarna gaat het CBL graag, samen met betrokken ketenpartijen, met de heer Remkes en het kabinet in gesprek.

Supermarkten en foodservicebedrijven werken nauw samen met de Nederlandse boeren en voeren al maanden intensieve gesprekken met verschillende groepen boeren over de toekomst van de voedselketen en hun positie. In deze zogenaamde strategische ketensamenwerkingen wordt gewerkt aan verschillende duurzaamheidseisen. De branche neemt haar rol in de verduurzamingsdiscussie serieus.